Celostátní kolo Certamen Latinum 2024

Pro konání letošního celostátního kola Certamen Latinum se díky laskavosti Muzea města Prahy (děkujeme zejména Veronice Pleskotové!) podařilo získat atraktivní prostředí Domu U Zlatého prstenu, v němž probíhá multimediální expozice Praha Karla IV., která byla inspirací k tematickému zaměření letošního ročníku soutěže. Podkladem k zápolení se tak stala Pergamena vultus Caroli IV. neboli profil Karla IV. na sociální síti se vším, co k němu patří (události, skupiny, přátelé, komentáře, fotky atd.). Jedenadvacet soutěžících ve dvou kategoriích, kteří přijeli z různých krajů ČR, měli na Karlově profilu najít odpovědi na nejrůznější otázky, od data narození Karla IV., přes jeho koníčky a tituly až po nevážné detaily z hypotetických diskusí s přáteli, jako např. kdo se těšil na jeho svatbu a kdo upekl zajíce.

Martina Vaníková, Bořivoj Marek a Eva Zezulková

Na prvních třech místech se umístili (jména uveřejňujeme se svolením jejich nositelů):

Kategorie A:

1. Anežka Navrátilová (Gymnázium Ústavní, Praha)
2. Gabriela Havlíčková (Gymnázium Velké Meziřící)
3. Pavel Hanák (Gymnázium Brno-Bystrc)

Kategorie B:

1. Martin Císař (Křesťanské gymnázium, Praha)
2. Richard Musil (Biskupské gymnázium, Brno)
3. Ema Kazimírová (Arcibiskupské gymnázium, Praha)

Událost zaznamenal i Český rozhlas, který zařadil do svého vysílání hned dva příspěvky ze soutěže:

Reportáž Českého rozhlasu (5.4., 15:19, Radiožurnál). Živý vstup na Českém rozhlase (4. 4., 13:51, Plus).

Na přípravě soutěže spolupracoval s ÚŘLS FF UK také Ústav klasických studií FF MUNI (Jana Mikulová a Tomáš Weissar).

Ceny do soutěže laskavě věnovali: Nakladatelství ARGO, Jednota klasických filologů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzita Karlova.

      

 

Úvod > Certamen Latinum > Celostátní kolo Certamen Latinum 2024