Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • vyvěšeny na webu ÚŘLS
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 325

Specializace

latinská literatura

Odborné zájmy

 • poezie, zejména pozdněantická (cento, figurální poezie, biblický epos)
 • intertextualita a pojem textu v římské literatuře
 • středověké a raněnovověké (náboženské) divadlo
 • překlady z antických literatur, především básnické

Vzdělání

 • 1999-2006 „doktorát pod dvojím vedením“ (doctorat en cotutelle) na Université de Paris IV-Sorbonne: dějiny raného křesťanství a kultura pozdní antiky, disertační práce Centones Christiani (obhájena 20. 9. 2006)
 • 1998-2006 doktorské studium na FF UK: klasická filologie – římská literatura
 • 1991-1998 magisterské studium na FF UK: latina – germanistika, do r. 1999 starořečtina (jako třetí obor)

Zaměstnání a profesionální praxe

 • od 10/2005 asistent, od 11/2006 odborný asistent Ústavu řeckých a latinských studií UK FF, zaměření: latinská literatura
 • 9/2016-9/2022 ředitel ústavu
 • 4/2015-3/2016 odborný asistent („wissenschaftlicher Mitarbeiter“), Heinrich Schliemann-Institut für Altertumswissenschaften, Universität Rostock
 • 10/2013-2/2014 výuka kursu Latinská stylistika II. na Freie Universität, Berlín (externě)
 • 1/2005-1/2010 odborný pracovník (postdoktorand) komeniologického oddělení Filozofického ústavu AV ČR
 • 2003-2004 civilní služba v Akademii věd ČR
 • 1995-1999 výuka latiny a němčiny na gymnáziu ARCUS a na dalších pražských školách

Studium v zahraničí, stipendia a stáže

 • 5/2014 Universität Wien, Institut für klassische Philologie, Mittel- und Neulatein: společný workshop s Univerzitou Karlovou v rámci programu AKTION; téma přednášky a semináře: „Textus bei Ammianus Marcellinus“
 • 4-9/2013 stipendista Nadace Alexandra von Humboldta na Ludwig-Maximilian-Universität v Mnichově
 • 10/2011-3/2013 stipendista Nadace Alexandra von Humboldta na Freie Universität v Berlíně
 • 6/2010 Paříž, CNRS, Centre d’Anthropologie religieuse européenne – badatelský pobyt (s přednáškou) v rámci výměnného programu s AV ČR (2 týdny)
 • 6/2008 Freiburg im Breisgau, Albert-Ludwigs-Universität, Seminář pro středolatinskou filologii: interdisciplinární workshop ke středověkému divadlu; spolu s dr. Lenkou Jirouškovou a prof. Felixem Heinzerem (Freiburg) a prof. Andreasem Haugem (Erlangen) – v rámci ERASMUS
 • 2/2008 Paříž – studijní pobyt s přednáškou pro CNRS (laboratoř LAMOP, „Skupina pro studium středověkého divadla“) (2 týdny)
 • 1/2008 Freiburg im Breisgau, Albert-Ludwigs-Universität, Seminář pro středolatinskou filologii: pobyt v rámci programu ERASMUS – výuka seminářů ke středověkému divadlu
 • 3/2002 Řím, Český historický ústav v Římě – badatelské stipendium (1 měsíc)
 • 4/2001 Lyon, Sources chrétiennes – odborná stáž k vydávání latinských patristických textů (1 výden)
 • 10/2000 Paříž, Institut d’Histoire et de Recherche de Textes – odborná stáž ke kodikologii a paleografii (1 týden)
 • 10/1999-3/2002 Université de Paris IV-Sorbonne – stipendium francouzské vlády: postgraduální studium (“cotutelle de thèse”)
 • 10/1996-3/1997 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – stipendium Lions Clubu Heidelberg Palatina: magisterské studium klasické filologie, středověké německé a latinské literatury

Granty a projekty

a) vědecké (řešitel nebo hlavní řešitel)
 • 2015-2017 standardní grant GA ČR „Textus. Vznik konceptu textu v pozdní římské literatuře“
 • 10/2011-9/2013 postdoktorandský grant Nadace Alexandra von Humboldta (pobyt v Berlíně a Mnichově)
 • 2008-2010 postdoktorandský grant GA ČR „Cento – proměny intertextuálního žánru a básnické techniky v pozdněantické literatuře“
b) vědecké (člen týmu)
 • 01-08/2024 CoRe: Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004595) – člen týmu
 • 2022-2024 standardní grant GA ČR „Latinské biblické drama v českých zemích“, hlavní řešitelka: dr. Magdaléna Jacková (Ústav pro českou literaturu AV ČR – nositel projektu) – člen týmu
 • 2018-2023 KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, hlavní řešitelka doc. Mirjam Friedová – klíčový pracovník
 • 2017-2021 Progres Q07: Centrum pro studium středověku, hlavní řešitel prof. Jan Čermák – člen, člen rady
 • 2017-2021 Progres Q12: Literatura a performativita, hlavní řešitel doc. Jan Wiendl – člen
 • 2015-2017 standardní grant GA ČR č. 15-11036S: „Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku“ – spolupracovník
 • 10/2013-12/2014 Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE), hlavní­ řešitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. – člen-junior (postdoktorand)
c) výukové
 • 2022 Blended Intensive Programm (BIP) v rámci Erasmus+ : letní škola „Historické divadelní techniky ve filologickém bádání a výuce / Historical theatrical techniques in philological research and in teaching“, ve spolupráci s Justus Liebig-Universität Giessen (Německo) a Universitatea din Bucuresti (Rumunsko)
 • 2015 Vnitřní rozvojový program FF UK – projekt Příprava nového předmětu Dějiny římské literatury IV (obor: Latinský jazyk a literatura); hlavní řešitel, spolupracovníci: Mgr. Iveta Pastyříková, Mgr. Pavel Procházka

Konference

a) mezinárodní
 • 21.-23. 9. 2022 Medialatinitas IX: Nostalgia and/in the Middle Ages, Praha – příspěvek: „Ferrea progenies. Die vier Zeitalter der Menschheit im Cento Probae
 • 18.-22. 7. 2022 17th Triennal Colloquium of the SITM (Société internationale des études sur le théâtre médiéval), Praha – příspěvek: „Charles IV dans une pièce de théâtre à double fond“
 • 11. 5. 2022 Philologica Erlangensia: Probiana, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen – příspěvek: „Die direkte Rede bei Proba“
 • 2.-4. 9. 2021 Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17−19. század) / New results in the research of theatre and drama (17−19th century), Univerzita Eger (Maďarsko) – příspěvek: „Zwei Bearbeitungen des Mythos von Atalanta und Hippomenes im jesuitischen Theater der böhmischen Ordensprovinz: Arnold Engel (1656) und Heinrich Richter (1679)“ (společně s dr. Kateřinou Bobkovou Valentovou, Historický ústav AV ČR)
 • 10.-11. 10. 2019 La retórica heroica: Construcción y reformulación a través de la épica y la tragedia, Bahía Blanca (Argentina) – příspěvek: „La réception du discours héroïque virgilien chez Juvencus et Proba“
 • 8.-13. 7. 2019 16th Triennal Colloquium of the SITM (Société internationale des études sur le théâtre médiéval), Janov – příspěvek: „Eléments liturgiques et éléments théâtraux dans l’Office des Pèlerins (Officium peregrinorum) de Rouen“
 • 6.-8. 9. 2018 Theory and Practice in 17th-19th Century Theatre: Sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage, Univerzita Eger (Maďarsko) – příspěvek: „Der Autor als verborgener Regisseur. Bühnenanweisungen in der Handschrift von Georgius Auschitzers Spiel Aquila principalium duorum sanctorum… (1703)“ (společně s dr. Kateřinou Bobkovou Valentovou, Historický ústav AV ČR)
 • 27.-29. 4. 2017 Textus centonarius: Les centons virgiliens de l’Antiquité, approche textuelle et littéraire, Praha, FF UK / Université Lumière Lyon 2 – příspěvek: „L’histoire de Pallas dans la poésie centonaire de l’Antiquité tardive (Cento Probae, Centon nuptial d’Ausone, Alcesta)“
 • 8.-9. 10. 2015 Ausone en 2015: Bilan et nouvelles perspectives, Université de Paris-Ouest – příspěvek: „Le Cento nuptialis et les critères du succès d’un centon d’après Ausone“
 • 1.-4. 9. 2015 From Text to Scenics (Research on the history of early drama and theatre), Univerzita Eger (Maďarsko), příspěvek: „Text als Kombinierkunst – Latein und  Volkssprache, Gesang und gesprochenes Wort im Wiener Passionsspiel
 • 3.-4. 7. 2015 Text – Kontext – Kontextualisierung: Moderne Textkonzepte und antike Literatur, Universität Potsdam – příspěvek: „Neukontextualisierung als Sinnstiftung:  Semantische Kontextstrategien in den spätantiken Vergilcentonen“
 • 1.-3. 7. 2015 Morphogrammata – The lettered art of Optatian, Köln, Morphomata-Kolleg –  příspěvek: „Textus (in)textus. Der Textbegriff bei Optatian“
 • 6. 11. 2014 Centon – pratiques et enjeux, Université de Lyon 2 – Université de Saint-Étienne, příspěvek: „La mémoire de la citation – pour une intertextualité de la tradition du centon“
 • 8. 7. 2014 kongres Society of Biblical Literature (USA), Vídeň – uzavřená sekce, příspěvek: „Deterior ac decolor aetas. Die alttestamentliche Geschichte als vier Zeitalter der Menschheit im Cento Probae
 • 28. 6. 2014 Aquilonia XIX., Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle an der Saale – příspěvek: „Textus als Geschichte bei Ammianus Marcellinus“
 • 1.10. 2013 konference La pragmatique du commentaire : mondes anciens, mondes lointains, Université de Paris VII – příspěvek: „La méthode déductive dans les premiers commentaires latins de la Bible“
 • 22.-27. 7. 2013 14th Triennal Colloquium of the SITM (Société internationale des études sur le théâtre médiéval), Poznaň – příspěvek: „Feces super culum. La fonction des éléments scatologiques dans le Mastičkář vieux-tchèque (« Marchand d’onguents », XIVe siècle)
 • 28. 6. 2013 Aquilonia XVIII., Technische Universität Dresden – příspěvek: „Dices me composuisse centonem. Zwei unterschiedliche Konzeptionen des Cento-Textes bei Ausonius und Proba“
 • 12. 10. 2012 Rhétorique, stylistique et poétique : entre théorie et pratique, IIIe congrès de la Société des Etudes médio- et néo-latines, Université de Bordeaux 3 – příspěvek: „Maro mutatus in melius ou Vergilius impudens? Proba et Ausone, deux conceptions du centon en théorie et en pratique“
 • 29. 6. 2012 Aquilonia XVII., FU Berlin – příspěvek: „Textus Christianus vor Augustinus. Die Umdefinierung des Textbegriffes in der lateinischen Literatur des 4. Jahrhunderts“
 • 9.-13. 11. 2010  Auctor et auctoritas in Latinis medii aevi litteris – 6. kongres Internationales Mittellateinerkommitee, Neapol – Benevento, příspěvek: „Les quatre sens de l’écriture centonisée
 • 2. 11. 2009 Conceptualising Medieval Literary Appropriation: Rewriting, Imitation, Allusion, and Intertextuality Revisited – mezinárodní workshop, Brno, „Cento – A la recherche du contenu d’une notion ancienne“
 • 21.-24. 5. 2009 Creation and the Six Days in the „Prima Pars“ of „Summa Theologiae“, kongres rumunské sekce Société internationale Thomas d’Aquin, Bukurešť – klášter Snagov, „Les six jour de la Création dans le Cento Probae
 • 11.-13. 9. 2008  Retelling the Bible, AV ČR, Praha, „Juvencus et Proba – deux types différentes de l’épopée biblique au IVe siècle“
 • 2.-7. 7. 2007 12th Triennal Colloquium of the SITM (Société internationale des études sur le théâtre médiéval), Lille, „Strophes chantées et strophes parlées dans les jeux de Pâques bilingues d’Europe centrale“
 • 12.-15. 9. 2002 Poesía Latina Medieval (siglos V-XV) – 4. kongres Internationales Mittellateinerkommitee, Santiago de Compostela, „Remarques sur la technique du centon dans la poésie latine hexamétrique du Haut Moyen Age (VIe-IXe siècles)“
 • 8.-11. 9. 1999 Deutsche Literatur in Böhmen und über Böhmen im 13.-15. Jahrhundert, České Budějovice, „Zu der Heinrich von Freiberg zugeschriebenen Kreuzholzlegende“
b) tuzemské (včetně pořádaných na Slovensku)
 • 25.-26. 1. 2022 Nerostu moc?, mezioborové kolokvium, FF UK, Praha (online), „Contra omnes debilitates et infirmitates hominis. Moc nerostu podle básnického, dramatického a přírodovědného díla Hildegardy z Bingen“
 • 18.-20. 11. 2020 Laetae segetes VII, FF MU Brno (online), „Der Textbegriff in der spätantiken lateinischen Literatur“ (key note speaker)
 • 21.-22. 1. 2020 Hlína a kamení: kolokvium Centra pro studium středověku FF UK, Praha, „Kameny v dramatickém a básnickém díle Hildegardy z Bingen“
 • 9.-10. 11. 2018 Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe, Praha, Vila Lanna, „Zwei dramatische Atalantae aus der böhmischen Jesuitenprovinz (2. Hälfte des 17. Jahrhunderts)“ (spolu s dr. Kateřinou Bobkovou, Historický ústav AV ČR)
 • 30. 11.-2. 12. 2017 Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace, ÚŘLS FF UK, Praha, „Prosby z dálky. Optatianus, Dracontius a Ovidiova exilová poezie“
 • 24.-25. 1. 2017 Středověká komika a vážnost: kolokvium Centra pro studium FF UK, Praha, „Seno, líčidla a Burkeovi „zbožní“: Hranice komiky a vážnosti ve středověkém náboženské divadle“
 • 30. 9.-1. 10. 2016 Roma ahenea MMXVI: Itálie a Galie, pohané a křesťané v 5. století n.l., ÚŘLS FF UK, Praha, „Textus: zrození pojmu na přelomu 4. a 5. století“
 • 8. 11. 2013 Historiam scribere (et legere): Symposium k jubileu prof. Bohumily Mouchové, FF UK, Praha, „Ferrea progenies: starozákonní dějiny jako čtyři věky lidstva v Cento Probae
 • 20.-21. 9. 2012 Patristická konference 2012, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristická společnost ČR, CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, „V tom lese zůstaneš sám. „Krize interpretace“ a formování křesťanského textu v latinské literatuře od poloviny 3. do třetí čtvrtiny 4. století“
 • 10. 11. 2010 „Toho lva mi dejte taky“: Symposium na počest Evy Stehlíkové, org. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, Praha, Vila Lanna, „Drama jako literární hříčka v pozdní antice: cento Medea Hosidia Gety“
 • 26.-26. 3. 2010 Poetický Cikháj v Brně, FF MU Brno – příspěvek: „Poetické rozumění přes hranice. (Ne)možnost překladu z básnictví starších kultur“
 • 9. 2. 2009 symposium 100 let generace prvních žáků, Pražský lingvistický kroužek – příspěvek: „Julie Nováková a české překlady antického básnictví“
 • 9. 3. 2009 Julie Nováková – seminář ke 100. výročí narození, pořádal Filosofický ústav AV ČR – příspěvek: „Básnické překlady Julie Novákové“
 • 2007 seminář „Starší divadlo – výzkum, projekty, výhledy“, Divadelní ústav, Praha; příspěvek: „Der alttschechische Mastičkář – Stand und Perspektiven der komparativen Forschung“
 • 2007 Klasický filológ v úlohe prekladateľa, Trnavská univerzita, Trnava; příspěvek: „Možnosti překladu centonové poezie aneb jak překládat nevyslovené?“
 • 2004 symposium Expérience 2004. Francouzská zkušenost a inspirace v českém bádání o literatuře a divadle – setkání doktorandů a mladých badatelů, Litomyšl (spoluorganizátor – s dr. Jitkou Bednářovou, FF MU); příspěvek: „Teorie intertextuality a latinské cento jako intertextuální žánr“
 • 1999 doktorandský seminář k práci s latinskými texty pořádaný MU FF v Brně, Šlapanice u Brna – příspěvek: „Legendy o dřevě sv. Kříže v latině a středověkých národních jazycích“

Přednášky (typu invited speaker)

a) zahraniční
 • 18. 1. 2024 Rostocker Altertumswissenschaftliches Kolloquium, Heinrich Schliemann-Institut, Universität Rostock: „Textus. Die Herauskristallisierung eines Begriffes in der lateinischen Literatur des Spätantike“
 • 9. 10. 2019 Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca (Argentina): „La noción de texto en la Antigüedad tardía“
 • 2. 10. 2019 Universidad Nacional de Córdoba (Argentina): „La notion du texte dans l’Antiquité tardive
 • 26. 9. 2019 Universidad Nacional de La Plata (Argentina): „Los centones virgilianos en tanto fenómeno característico de la cultura textual tardoantigua
 • 24. 9. 2019 Universidad de Buenos Aires: „Textum consuere. Les centons virgiliens en tant que phénomène caractéristique de la culture textuelle tardo-antique“
 • 14. 12. 2018 Heinrich-Schliemann-Institut, Universität Rostock, řada „Schöne Stellen – schwierige Stellen“ (org. prof. Christiane Reitz): „Lukrez und die Kombinatorik der Sprache“
 • 3. 7. 2018 Forschungsseminar Latinistik, LMU München: „Das Thema des Blicks in Aeneis 5 und in den spätantiken Vergilcentonen““
 • 26. 6. 2018 Altertumswissenschaftliches Kolloquium, Universität Potsdam: „Das Thema des Blicks in Aeneis 5 und in den spätantiken Vergilcentonen“
 • 13. 1. 2015 Colloquium Latinistik, FU Berlin: „Deterior ac decolor aetas. Die alttestamentliche Geschichte als vier Zeitalter der Menschheit im Cento Probae
 • 8. 5. 2014 Universität Wien, přednáška a seminář: „Textus bei Ammianus Marcellinus“ (v rámci Aktion Wien-Prag)
 • 4. 2. 2014 Colloquium Latinistik, FU Berlin: „Textus als Geschichte bei Ammianus Marcellinus“
 • 2. 7. 2013 Colloquium Latinistik, LMU München: „Der deduktive Kommentar in der lateinischen Spätantike“
 • 4. 6. 2013 Colloquium Latinistik, FU Berlin: „Die deduktive Methode in der lateinischen Kommentarliteratur der Spätantike“
 • 2. 5. 2013 Altertumswissenschaftliches Kolloquium, Universität Rostock: „Vergilius impudens, oder Maro mutatus in melius? Zwei unterschiedliche Konzeptionen des Cento-Textes bei Ausonius und Proba“
 • 22. 1. 2013 Colloquium Latinistik, FU Berlin: „Ut redeant versus, unde venerunt. Ausoniusʼ Brief an Axius Paulus als Reaktion auf Probas Auffassung des Cento“
 • 13. 3. 2012 Université de Paris VII – seminář „Pragmatique du commentaire“ (prof. Jean-François Cottier): „Le centon ou les intertextualités superposées“
 • 24. 1. 2012 Colloquium Latinistik, FU Berlin: „Spätantike Texte, Texte in der Spätantike“
b) tuzemské – odborné
 • 20. 4. 2018 FF MUNI Brno, Ústav PVH a archivnictví + Historický ústav, 65. Medievistický pátek (org. doc. David Kalhous): „Karel IV. jako služebník Antikristův? Císař a jeho dvůr v pozdně středověké masopustní hře Des entkrist vasnacht (Norimberk, 3. čtvrtina 15. století)“
 • 15. 6. 2017 CMS AV ČR, 74. jour fixe (org. dr. Pavlína Cermanová): „Karel IV. jako sluha Antikristův? Obraz císaře v pozdněstředověké hře Des entkrist vasnacht
 • 9. 11. 2016 FF UK, cyklus „Medieval Contrasts and Conflicts“ (org. dr. Milan Žonca): „The Old Czech Unguentarius (Mastičkář): Theatre as a Medium of a Social Conflict?“
 • 3. 11. 2016 FF JU České Budějovice, cyklus „Oralita a skripturalita ve středověké literatuře“ (org. dr. Marie Škarpová): „Oralita a skripturalita ve středověkém divadle (na příkladu staročeského Mastičkáře)“
 • 1. 4. 2014 ÚČL AV ČR, Praha, Staročeský dýchánek, téma: „Zadnice a kvasnice – Skatologické motivy ve staročeském Mastičkáři
 • 24. 3. 2014 Eva Stehlíková – Eliška Poláčková – Martin Bažil, „Středověký Mastičkář třikrát jinak“, Brněnská sekce Theatrologické společnosti + Katedra divadelních studií MU, Brno
 • 13. 1. 2014 FF UK, kolokvium UNCE Philosophie und Literatur der Antike (von Plato bis Boethius) – příspěvek: „Zwei unterschiedliche Konzeptionen des Cento-Textes bei Ausonius und Proba“
 • 30. 6. 2012 XX. Letní škola klasických studií (téma: Co to má společného s Dionýsem?), Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR – ÚDV FF UK: „Nové drama starými slovy: vergiliovské cento Medea Hosidia Gety“
 • 21. 11. 2009 „Básnický překlad, to bylo moje heuréka“ (Ke 100. výročí narození Julie Novákové) – přednáška v rámci zasedání Sdružení učitelů klasických jazyků ALFA
 • 4. 5. 2009 „Vergiliovské centones pozdní antiky aneb Klasik jako vyjadřovací prostředek“ – Ústav klasických studií FF MU Brno
 • 26. 2. 2009 „Julie Nováková a její básnické překlady“ – přednáška pro Jednotu klasických filologů, Praha
 • 7. 1. 2008 „Pozdněantické centones: citace jako prostředek křesťanského boje o klasiky“ přednáška pro Pražský lingvistický kroužek
 • 19. 4. 2008 „Vergiliovské centones pozdní antiky aneb Co všechno lze říci Vergiliem“ – přednáška v rámci zasedání ALFA-Sdružení učitelů klasických jazyků
 • 29. 3. 2007 „Funkce komična v Mastičkáři“ – přednáška pro Teatrologickou společnost, Praha
 • 7. 6. 2007 „Pozdněantické centones: citace jako prostředek křesťanského boje o klasiky“ – přednáška pro Centrum teoretických studií, AV ČR, Praha
 • 15. 9. 2007 „Jak a proč se hraje středověké divadlo?“ – přednáška v rámci Letní školy medievistických studií, pořádané Centrem medievistických studií AV ČR ve Svratouchu u Svitav
 • 19. 9. 2007 „Perspektivy zkoumání středověkého divadla“ – příspěvek na kulatém stole „Mezery v české teatrologii“, FF MU, Brno
c) tuzemské – popularizační a výukové
 • 30. 11. 2023 Den latiny 2023, ÚŘLS FF UK: „Malé dějiny elegie – od řeckých počátků přes římské milostné stesky po Havlíčka Borovského“
 • 14. 11. 2023 Týden humanitních věd, téma „Blízko baroku“, FF UK: „Barokní gestika a herecké techniky podle dobových latinských pramenů“, spolu s dr. Magdalénou Jackovou (Ústav pro českou literaturu AV ČR) a dr. Evou Popelkovou (Jazykové centrum FF UK), spojeno s praktickým workshopem „Barokní divadlo v pohybu, pohyb v barokním divadle“ (spolu s dr. Kateřinou Bobkovou Valentovou, HÚ AV ČR, Zuzanou Adamaitis, Národní knihovna ČR, dr. Evou Popelkovou a Markétou Krumphanzlovou, FF UK)
 • 28. 11. 2019 Den latiny 2019, ÚŘLS FF UK: „Obrazy mluvící ve verších: Antická figurální poezie“
 • 15. 10. 2019 Městská knihovna v Praze, cyklus přednášek „Světová poezie“ pořádaný básnířkou hl. m. Prahy Sylvou Fischerovou: „Vergilius, Aeneis – Vyprávění psaná ve verších“
 • 21. 3. 2019 Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Muzejní akademie: „Ovidius – římský básník a jeho cesta k českým čtenářům“ (doprovodný program k výstavě „Ovidius, básník rozkoše, mýtů a smutku“)
 • 17. 5. 2018 Galerie antického umění Hostinné: „Ovidius, básník lásky, mýtů a smutku“ (spojeno s vernisáží výstavy „Proměny Ovidia ve slovech i v obrazech“)
 • 23. 11. 2017 Den latiny 2017, ÚŘLS FF UK: „Malé dějiny elegie – Ovidius mezi Řeky, Havlíčkem a Rilkem“
 • 18. 10. 2017 FF UK, přednášková řada Světová poezie (org. prof. Olga Lomová – dr. Sylva Fischerová): „Vyprávění ve verších: Vergiliova Aeneis a tradice antické epiky“
 • 24. 11. 2015 Den latiny 2015, ÚŘLS FF UK: „Vyprávění ve verších: Vergiliova Aeneis a tradice antické epiky“
 • 25. 2. 2015 FF UK, přednášková řada Světová poezie (org. prof. Olga Lomová – dr. Sylva Fischerová): „Římská epika (Vergilius)“
 • 25. 11. 2014 Den latiny 2014, ÚŘLS FF UK: „Odi et amo. Catullus a jeho české překlady aneb proč je důležité číst (i) originál“
 • 3/2014 FF UK, přednášková řada Světová poezie (org. prof. Olga Lomová – dr. Sylva Fischerová): „Římská lyrika (Catullus)“
 • 11. 11. 2013 Den latiny 2013, ÚŘLS FF UK: „Mastičkáři, unguentarii, kramaere: Jazyky středověkého divadla“
 • 12. 11. 2012 Den latiny 2012, ÚŘLS FF UK: „Obrazy mluvící ve verších: Antická figurální poezie“
 • 1.+8. 11. 2007 „Pomýlený žánr I, II: Latinská biblická epika IV.-VI. století“ – vystoupení v rámci kursu „Bible a literatura“, hlavní vyučující dr. Lucie Doležalová, ÚČLLV, FF UK, Praha

Publikace

Vědecké monografie

 • (2009): Bažil, Martin. Centones Christiani. Métamorphoses d’une forme intertextuelle dans la poésie latine chrétienne de l’Antiquité tardive. Paris, Études Augustiniennes, 2009 (Collection des Études Augustiniennes – Série Moyen Âge et Temps Modernes, 47).

recenze:

 1. Les Études classiques 2010, LXXVIII, 85-86 (B. Stenuit). 
 2. Gnomon 2010, 82/5, 463 (Roger Green).
 3. Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses (Strasbourg) 2010, 90, 552-554 (Rémi Gounelle).
 4. Jahrbuch für Antike und Christentum 2010, 53, 208-214 (Heinz-Günther Nesselrath). 
 5. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia 2010, 23, 159-162 (Eva Kuťáková).
 6. Slovenská literatúra 2010, 57/6, 599-600 (Daniel Škoviera).
 7. Speculum (USA) 2011, 86/3, 726-727 (Greti Dinkova-Bruun).
 8. Latomus (Bruxelles) 2012, 71/3, 868-869 (Jean-Louis Charlet).
 9. Revue des Études Latines (Paris) 2012, 90, 524-529 (Sylvie Labarre).

Komentované edice a překlady (knižní)

 • (2021): Ciglbauer, Jan (ed.), spolupracovali Martin Bažil, Adéla Ebersonová a Henry Howard, Carmina Clericorum: Sacred Latin Songs from the 14th and 15th centuries in the Central European University and School milieu = Latinské duchovní písně 14. až 15. století ve středoevropském univerzitním a školském prostředí, Chomutov, Nakladatelství L. Marek 2021 (Monumenta Liturgica Bohemica, IV).
 • (2015): Bobková-Valentová, Kateřina – Bočková, Alena – Jacková, Magdaléna – Bažil, Martin – Pauerová, Eva – Zdichynec, Jan – Žalud, Zdeněk. Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách, Praha, Academia 2015 (Theatrum neolatinum: Latinské divadlo v českých zemích, I).

Odborné články v recenzovaných časopisech

 • (2020, vyšlo 2021) Bažil, Martin. Pátá kniha Aeneidy v antické centonové poezii III: Cento Probae a Ausoniovo Cento nuptialis. Listy filologické 3-4/143, 2020, 339-358.
 • (2020) Bažil, Martin. Pátá kniha Aeneidy v antické centonové poezii II: Básně Latinské antologie. Listy filologické 1-2/143, 2020, 37-62.
 • (2019, vyšlo 2020) Bažil, Martin. Pátá kniha Aeneidy v antické centonové poezii I: Úvod, témata performance a pohledu. Listy filologické 3-4/142, 2019, 307-322.
 • (2016): Bažil, Martin. V tom lese zůstaneš sám. „Krize interpretace“ a vznik „křesťanského textu“ v latinské literatuře od poloviny 3. do třetí čtvrtiny 4. století. Část I. ZJKF – Auriga 58/1, 2016, s. 5-26.
 • (2015): Bažil, Martin. Proba jako historička. Starozákonní dějiny a čtyři věky lidstva v Cento Probae. ZJKF – Auriga 2015, 57/1, 90-107.
 • (2012a): Bažil, Martin. In theutonico eadem sunt. Zur Variabilität der Beziehung zwischen Latein und Volkssprache in den zweisprachigen geistlichen Spielen bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts. Zeitschrift für deutsches Altertum 2012, 141/2, s. 173-189.
 • (2012b): Bažil, Martin. Nioba Christiana? Carmen de martyrio Macchabaeorum of Late Antiquity and the Ovidian story of Niobe. In: Verbi gratia. Ad honorem Eva Kuťáková. AUCP Philologica – Graecolatina Pragensia 24, 2012, s. 25-38.
 • (2011a): Bažil, Martin. Pozdněantické cento jako intertextuální literární forma II: Roviny intertextuálního čtení. ZJKF – Auriga 53, 2011, s. 5-18.
 • (2011b): Jacková, Magdaléna – Bažil, Martin. Mezi rekonstrukcí a šokem. Historicky poučená interpretace barokního a klasicistního divadla na současné francouzské scéně. Divadelní revue 22/2, 2011, s. 7-16.
 • (2010a): Bažil, Martin. Principio caelum ac terras… La création de l’univers dans le Cento Probae. AUCPGraecolatina Pragensia 22, 2007 (2010), s. 49-59.
 • (2010b): Bažil, Martin. Zpěv a mluvené slovo, latina a lidový jazyk ve středověkých velikonočních hrách ze střední Evropy. Theatralia – Yorick 2010, 1, s. 4-17.
 • (2010c): Bažil, Martin. Nesúce hlavy jako lanie… Staročeský Mastičkář jako literární dílo (předběžná úvaha metodologická). Divadelní revue 21/3, 2010, s. 7-14.
 • (2010d): Bažil, Martin. Pozdněantické cento jako intertextuální literární forma I: Teorie a možnosti její aplikace. ZJKF – Auriga 52, 2010, s. 18-33.
 • (2008): Bažil, Martin. Strophes chantées et strophes parlées dans les Jeux de Pâques bilingues de l’Europe centrale. European Medieval Drama 12, 2008, s. 149-162.
 • (2004): Bažil, Martin. Rem nulli obscuram repetens. Les stratégies intertextuelles dans l’exorde du Cento Probae. In: Signum gratiae. Ιn honorem Bohumilae Mouchová, AUCP Philologica – Graecolatina Pragensia 20, 2004, s. 15-25.
 • (2002): Bažil, Martin. De alieno nostrum. Les centons de l’Antiquité tardive et la théorie de l’intertextualité. Listy filologické 1-2/125, 2002, s. 1-32.

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • (2022a) Bažil, Martin. L’immortalité héroïque dans les Euangeliorum libri quattuor de Juvencus. In: La retórica heroica: construcción y reformulación a través de la épica y la tragedia, vyd. Maria Luísa La Fico Guzzo – Lidia Gambon – Gabriela Marrón – Marcos Carmignani – Gerardo Rodríguez, Bahía Blanca 2022.
 • (2022b) Bažil, Martin. Proba oratrix : Éléments virgiliens dans les discours directs du Centon de Proba. In: Vergilius orator. Lire et commenter les discours de l’Enéide dans l’Antiquité tardive, vyd. Daniel Vallat, Turnhout: Brepols 2022, s. 21-44.
 • (2022c) Bobková-Valentová, Kateřina – Bažil, Martin. Zwei Bearbeitungen des Mythos von Atalanta im Theater der Jesuiten der böhmischen Ordensprovinz: Arnold Engel (1656) und Heinrich Richter (1679). In: Új erdemények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17-19. század) / New results in the research of theatre and drama (17−19th century), vyd. Anett Farkas – Gabriella Körömi, Eger: Líceum Kiadó 2022, 167-180.
 • (2019a) Bažil, Martin. Epic forms and structures in Late Antique Vergilian centos. In: Structures in Epic Poetry, sv. III: Continuity, vyd. Christiane Reitz – Simone Finkmann, Berlin: De Gruyter 2019, s. 135-174.
 • (2019b) Bobková-Valentová, Kateřina – Bažil, Martin. Der Autor als verborgener Regisseur. Anweisungen zur Aufführung in der Handschrift von Georgius Auschitzers Spiel Aquila principalium duorum sanctorum… (Schweidnitz, 1703). In: Theory and Practice in the 17th-19th Century Theatre. Sources, influences, texts in latin and in the vernacular, ways towards professional stage, vyd. Katalin Czibula – Júlia Demeter – Márta Zsuzsanna Pintér, Eger: Líceum Kiadó 2019, s. 91-103.
 • (2019c) Bažil, Martin. Komika ve středověkých velikonočních hrách ze střední Evropy, in: Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, vyd. Vojtěch Bažant – Martin Šorm, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, s. 173-199.
 • (2018a) Bažil, Martin. Sensus diversi ut congruant. Semantische Kontextstrategien in den spätantiken Vergilcentonen, in: Text, Kontext, Kontextualisierung. Moderne Textkonzepte und antike Literatur, vyd. Ute Tischer – Ursula Gärtner – Alexandra Forst, Hildesheim – Zürich – New York, Olms 2018 (Spudasmata, 179), s. 295-317.
 • (2018b): Bažil, Martin. Le Cento nuptialis d’Ausone et Virgile, otage d’un combat herméneutique, in: Ausone en 2015 – Bilan et nouvelles perspectives, vyd. Étienne Wolff, Paris, Études Augustiniennes 2018, (Collection des Etudes Augustiniennes – Série Antiquité, 204), s. 131-145.
 • (2017a): Bažil, Martin. ¿Imágenes dos veces „robadas“? El libro 5 de la Eneida en la poesía centonaria antigua, in: Vergiliocentones. Critical Studies / Los centones virgilianos. Estudios críticos, vyd. Marcos Carmigniani – Sergio Audano, Córdoba (Argentina), Brujas 2017, (Ordia Prima – Studia, sv. 9), s. 39-60.
 • (2017b) Bažil, Martin. Karel IV. jako sluha Antikristův? Obraz císaře v pozdněstředověké masopustní hře Des entkrist vansacht, in: Karel IV. a Emauzy: Liturgie – obraz – text, vyd. Klára Benešovská – Kateřina Kubínová – Václav Čermák – Daniel Soukup, Praha, Artefactum 2017, s. 282-297.
 • (2017c): Bažil, Martin. Textus a metafora textu jako tkaniny/tkaní v antice a u Komenského, in: Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty, vyd. Lenka Řezníková – Vladimír Urbánek, Praha, Filosofia 2017, s. 267-287.
 • (2017d) Bažil, Martin. La mémoire de la citation. Teneur littérale et évocation implicite dans les centons virgiliens de l’Antiquité tardive, in : Varium et mutabile. Mémoires et métamorphoses du centon dans l’Antiquité, vyd. Daniel Vallat – Florence Garambois-Vasquez, Saint-Étienne, Presses de l’Université de Saint-Étienne 2017, s. 34-44.
 • (2017e, vyšlo 2016): Bažil, Martin. Elementorum varius textus. Atomistisches und Anagrammatisches in Optatians Textbegriff, in: Morphogrammata – The Lettered Art of Optatianus Porfyrius. Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine, vyd. Johannes Wienand – Michael Squire, Paderborn, Wilhelm Fink 2017 (Morphomata, 33), 341-368.
 • (2016): Bažil, Martin. Středověké divadlo pašijového typu a jeho formule: středohornoněmecké Vídeňské pašije a staročeský Mastičkář, in: Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku, vyd. Sylva Fischerová – Jiří Starý, Praha, FF UK 2016, s. 299-320.
 • (2015a-c): Bažil, Martin. Básnická díla, Rétorika a filologie (obojí společně s Martou Vaculínovou) a Dramatická díla, in: Knihovna arcivévody Ferdinanda TyrolskéhoTexty, vyd. Ivo Purš – Hedvika Kuchařová, Praha, Artefactum – Ústav dějin umění AV ČR 2015, s. 287-327, 343-360, 329-334.
 • (2014a): Bažil, Martin. Anonyme, Jeu des Pèlerins (XIe-XIIe siècle ?), in: Le théâtre français du Moyen Âge et de la Renaissance, vyd. Darwin Smith, Gabriella Paroussa, Olivier Halévy, Paris, L’Avant-scène théâtre 2014, s. 148-150.
 • (2014b): Bažil, Martin. Les quatre sens de l’écriture centonisée. À propos de l’usage spécifique de la technique du centon au Moyen Age. In : Auctor et auctoritas in latinis Medii aevi litteris / Author and Authorship in Medieval Latin Literature, Proceedings of the VIth Congress of the International Medieval Latin Committee (Benevento-Naples, November 9-13, 2010), vyd. Edoardo D’Angelo – Jan Ziolkowski, Firenze, Sismel 2014, s. 45-56.
 • (2012): Bažil, Martin. České překlady latinského básnictví (Půdorys kapitoly z historické poetiky překladu), in: Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice, vyd. Adam Veřmiřovský, Brno, Tribun EU 2012, s. 67-79.
 • (2011a): Bažil, Martin. Les débuts de l’épopée biblique au IVe siècle : les « Quatre livres des Évangiles » de Juvencus et le « Centon virgilien » de Proba. In : Retelling the Bible : Literary, Historical, and Social Contexts, vyd. Lucie Doležalová – Tamás Visi, Frankfurt a. M. et al., Peter Lang 2011, s. 303-312.
 • (2011b): Bažil, Martin. Drama v jezuitské škole jako literární dílo. In: Náboženské divadlo v raném novověku, vyd. Petr Polehla – Jan Hojda, Hradec Králové, Biskupství královéhradecké 2011, s. 9-18.
 • (2008): Bažil, Martin. Možnosti překladu centonové poezie aneb Jak zprostředkovat nevyslovené? In: Sambucus III, Trnava, Trnavská universita v Trnavě, 2008, s. 15-27.
 • (2005): Bažil, Martin. More centonario. Remarques sur la technique du centon dans la poésie latine hexamétrique du Haut Moyen Age (VIe-IXe siècles). In: Poesía Latina Medieval (siglos V-XV). Actas del IV Congreso del « Internationales Mittellateinerkomitee», Santiago de Compostela, 12-15 de septiembre de 2002. Al cuidado de Manuel C. Díaz y Díaz y José M. Díaz de Bustamente. Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo 2005. S. 275-285.
 • (2001): Bažil, Martin. Zu der Heinrich von Freiberg zugeschriebenen Kreuzholzlegende. In: Deutsche Literatur in Böhmen und über Böhmen im 13. bis 15. Jahrhundert. Hg. von Dominique Fliegler und Václav Bok. Wien, Editions Praesens 2001. S. 47-61.
 • (1999): Bažil, Martin. Legendy o dřevě sv. Kříže v latině a středověkých národních jazycích. In: Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 22.-23. 3. 1999, vyd. Jana Nechutová a Drahomíra Baránková. Brno 1999. S. 29-39.

Odborné články v ostatních periodikách a sbornících

 • (2023): Bobková-Valentová, Kateřina – Bažil, Martin. Vocatio ad socium Jesu aneb jak se z Kristiána Rudolffa stal Christianus Rudolphi. In: Kateřina Bobková-Valentová – Jiří M. Havlík – Zdeněk Hojda (ed.): Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducrex, Praha : Karolinum 2023, s. 132-151.
 • (2013): Bažil, Martin. Textus gestorum, factorum, rei totius. Geschichte als textus bei Ammianus Marcellinus. In: Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové, vyd. Bořivoj Marek – Petr Honč et al., Praha, Jednota klasických filologů 2013, s. 31-42.
 • (2011a): Bažil, Martin. Básnické citáty v Augustinově spise De civitate Dei: první setkání překladatelky Julie Novákové s veršem. In: Ad honorem Eva Stehlíková, vyd. Pavlína Šípová, Marcela Spívalová a Jan Jiřík, Praha, Filosofický ústav AV ČR 2011, s. 49-57.
 • (2011b): Valentová, Kateřina – Bočková, Alena Bažil, Martin. Bodnutí laskavosti. Elegie na rozloučenou studenta klatovské rétoriky Tomáše Bodla. In: Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, ed. Josef Förster – Petr Kitzler – Václav Petrbok – Hana Svatošová, Praha 2011, s. 237-274.
 • (2010): Bažil, Martin. Funkční náhrady řeckého a latinského hexametru v raném překladatelském díle Julie Novákové. Časopis pro moderní filologii 92/1-2, 2010, s. 64-80.
 • (2009): Bažil, Martin. La fonction de la rime dans le Cento Probae. In: Parva pro magnis munera. Études de littérature tardo-antique et mediévale offertes à François Dolbeau par ses élèves, vyd. Monique Goullet, Turnhout, Brepols, 2009 (Instrumenta patristica et mediaevalia – Research of the Inheritance of Early and Medieval Christianity, 51), s. 789-802.
 • (2007): Bažil, Martin. Nesúce hlavy jako lanie… Staročeský Mastičkář jako básnické dílo (předběžná úvaha metodologická). In: Divadlo – náboženství – svět. Sborník pro Jarmilu F. Veltruskou. Vyd. M.B., Kateřina Bobková-Valentová a Jan Zdichynec. Praha 2007 (soukromý tisk), s. 37-50.
 • (2005): Bažil, Martin. Myne fuze weschs du mir nicht eweclicht… Bemerkungen zum „Prager Abendmahlspiel“ (Ludus de cena Domini). In: Deutsch-böhmische LiteraturbeziehungenGermano-Bohemica. Festschrift für Václav Bok zum 65. Geburtstag. Hg. von Hans-Joachim Behr, Igor Lisový und Walter Williams-Krapp. Hamburg, Verlag Dr. Kovač 2004. (Studien zur Germanistik, Bd. 7). S. 1-13.
 • (2003): Bažil, Martin. Qui sunt hi, qui ut nubes? Das Wolkenmotiv im Ordo Virtutum Hildegards von Bingen. In: Magister et amicus. Festschrift für Kurt Gärtner zum 65. Geburtstag. Hg. von Václav Bok und Frank Shaw. Wien, Editions Praesens 2003. S. 535-548.
 • (2000): Bažil, Martin. Maro Christianus. Vergilius očima pozdněřímských křesťanů. Souvislosti 3-4/45-46, 2000, s. 201-221.

Slovníková hesla

 • (v tisku 2 hesla): „Heinrich von Freiberg“ (společně s Václavem Bokem), „Egerer Passionsspiel“, in: Slovník spisovatelů německého jazyka: Rakousko, Švýcarsko, české země, vyd. Viera Glosíková – Milan Tvrdík, Praha, Libri 2019 (?). 
 • (2018 – 8 hesel): „Paracelsus“ (společně s Martinem Žemlou), „Hildegard von Bingen“, „Hrotsvit von Gandersheim“, „Carmina Burana“, „Frischlin, Nicodemus“, „Mechthild von Magdeburg“, „Epistulae obscurorum virorum“, „Drama (středověké)“, in: Slovník spisovatelů německého jazyka: Německo, vyd. Viera Glosíková – Milan Tvrdík, Praha, Libri 2018.
 • (2012): Vršecká, Kateřina – Bažil, Martin. Visitatio sepulchri – Osterfeiern und Osterspiele. In: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, vyd. Alena Jakubcová – Matthias J. Pernerstorfer, Wien 2012.

Recenze

 • (2019): rf. Markéta Klosová: Divadelní svět J. A. Komenského. Praha, Academia 2016. In: Acta Comeniana 31, Praha: Filosofia 2017 (vyšlo 2019), s. 134-141.
 • (2018): rf. Marie Okáčová: Centones Vergiliani. Klasická poezie „pod kaleidoskopem“. Praha: KLP 2016, (Laborinthus, sv. 4). In: ZJKF – Auriga 60/1, 2018, s. 112-119.
 • (2015): rf. Petr Kitzler: Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací. Praha: Filosofia 2012. In: AUCP PhilologicaGraecolatina Pragensia 25, 2015. S. 159-160.
 • (2008a): rf. Jeroným: Výbor z dopisů. Úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt. Praha, OIKOYMENH 2006, (Knihovna raně křesťanské tradice, sv. 6). In: ZJKFAuriga 50, 2008, s. 134-136.
 • (2008b): rf. Lenka Jiroušková: Die Visio Pauli. Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter unter Einschluss der alttschechischen und deutschsprachigen Textzeugen (Mittellateinische Studien und Texte, 34), Leiden/Boston, Brill 2006. In: Mittellateinisches Jahrbuch 1/43, 2008, s. 131-136. (společně s Václavem Bokem)
 • (2007): rf. Jiří Šubrt: Římská literatura. Praha, OIKOYMENH 2005, (Sborníky, slovníky a učební texty, sv. 26). In: ZJKF – Auriga 49, 2007, s. 147-151.
 • (2006a): rf. Tertullianus: O hrách – De spectaculis. Úvod, překlad a komentář Petr Kitzler. Praha, OIKOYMENH 2004, (Knihovna raně křesťanské tradice, sv. 2). In: Revue d’Etudes Augustiniennes, 2006, s. 435-436 (v rámci komentované bibliografie Chronica Tertullianea et Cyprianea 2005, n. 3).
 • (2006b): rf. Peter Dronke: Imagination in the Late Pagan and Early Christian World, The First Nine Centuries A.D. Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo 2003 (Millenio medievale 42, Strumenti e studi, n.s. 4). In: AUCP PhilologicaGraecolatina Pragensia 21, 2006. S. 239-241.
 • (2006c): rf. Vergilius: Zpěvy pastýřské. Překlad a komentář Helena Kurzová, doslov Eva Kuťáková. Praha – Litomyšl, Nakladatelství Paseka 2004. In: ZJKFAuriga 48, 2006, s. 113-117.
 • (2005): rf. Wilhelm Braune: Gotische Grammatik, mit Lesestücken und Wörterverzeichnis. 20. Auflage, neu bearbeitet von Frank Heidermanns, Tübingen, Max Niemeyer Verlag 2004. In: Listy filologické 3-4/128, 2005, s. 412-414.
 • (2002): rf. Christophe Cusset: La Muse dans la Bibliothèque. Réécriture et intertextualité dans la poésie alexandrine. Paris, CNRS Editions 1999. In: AUCP PhilologicaGraecolatina Pragensia 19, 2002. S. 149-152.

Překlady

a) Odborná literatura
 • (2012a): 7 hesel (Hra veselé Magdalény, Hry tří Marií, Mastičkář, Svatovítský sborník, Hra o vzkříšení Páně / Drkolenský rukopis, Hra o vzkříšení Páně / Klementinský sborník, Hra o nanebevstoupení Páně). In: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, vyd. Alena Jakubcová – Matthias J. Pernerstorfer, Wien 2012. (do němčiny)
 • (2012b): Umberto Eco, Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretaci. Překlad Zora Obstová, Jiří Pelán, Gabriela Chalupská, Helena Giordanová, Pavel Štichauer (z italštiny) a Martin Bažil (z latiny). Praha, Argo 2012.
 • (2011): Jarmila Veltruská, „Svět Bible a svět diváků ve středověkých hrách s biblickými náměty“, in: Ad honorem Eva Stehlíková, vyd. Pavlína Šípová, Marcela Spívalová a Jan Jiřík, Praha, Filosofický ústav AV ČR 2011, s. 468-479 (z francouzštiny).
 • (2006): Jarmila Veltruská, Posvátné a světské – Osm studií o starém českém divadle. Přel. M.B., Kateřina Kvízová, Irena Pulicarová a Eva Stehlíková. Praha, Divadelní ústav 2006 (Edice České divadlo). – překlad šesti studií (z francouzštiny)
b) Literární (primární) texty
 • (2015): Vídeňské pašije. Ze středohornoněmčiny a latiny přeložil a úvodním slovem doprovodil M. B. Plav: Měsíčník pro světovou literaturu, 2015, 3, s. 20-29.
 • (2007): Jan Amos Komenský, „Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi“, překlad Markéta Klosová a M.B., komentáře Marie Kyralová, in: Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník pro dr. Martu Bečkovou, vyd. Vladimír Urbánek a Lenka Řezníková, Praha, Filosofia 2007, s. 254-280.

Různé

 • (2019) Bažil, Martin. „Ovidiovské výročí a čeští filologové“, Auriga 61/1, 2019, str. 5-8.
 • (2006): Bažil, Martin. „Návraty Jarmily Veltruské“ (doslov), in: Jarmila Veltruská, Posvátné a světské – Osm studií o starém českém divadle. Přel. M.B., Kateřina Kvízová, Irena Pulicarová a Eva Stehlíková. Praha, Divadelní ústav 2006, s. 165-169.
 • (1996): Římková, Soňa – Bažil, Martin. Bibliografie k německé literatuře na území českého státu ve 13. století. Ianua (Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků) 2, 1996. S. 135-148.

 

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Martin Bažil, Ph.D.