Zářijový termín BZK a SZZK

Bakalářské a magisterské státní zkoušky se budou konat v týdnu 2. – 6. 9.  2019.

(Přesné termíny budou určeny na základě počtu přihlášených studentů)

 

Termín odevzdání závazné přihlášky k bakalářské i magisterské státní zkoušce je 11. 7. 2019.

Termín kontroly studijních povinností je pro bakalářskou zkoušku 16. 8. 2019, pro magisterskou státní zkoušku 21. 8. 2019. (Do tohoto data musí být kontrola hotova, nestačí do tohoto data jen o kontrolu požádat!)

Bakalářské i diplomové práce se standardně odevzdávají nejpozději jeden měsíc před obdobím, kdy se konají státní zkoušky, tedy nejlépe do 2. 8 . 2019.

 

Přejeme všem našim studentům hodně štěstí!

Úvod > Acta diurna - aktuality > Zářijový termín BZK a SZZK