Mgr. Pavlína Šípová, PhD.

Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • kdykoli po domluvě e-mailem: pavlina.sipova@ff.cuni.cz
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 326

Specializace

novořecký jazyk a literatura

Odborné zájmy

 • Novořecká literatura a její starší fáze, řecká překladová literatura
 • Byzantské parodie
 • Byzantské dramatické a divadelní formy
 • Moderní řecké divadlo
 • Antické tradice v české kultuře především v oblasti divadla a překladu

Členství

Vzdělání

 • 2006 – 2009 postgraduální studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze. Obhajoba disertační práce: „Apologia mimorum od Chorikia z Gazy a problematika kontinuity řeckého divadla.“
 • 2000 – 2006 postgraduální studium na Ústavu translatologie FF UK v Praze. Téma disertační práce: „Překladatelská Odyssea Vladimíra Šrámka, k metodologii překládání klasických řeckých autorů ve XX. století.“ Nedokončeno.
 • 1993 – 1999 magisterské studium na Ústavu klasických studií FF MU v Brně, obory: klasický řecký jazyk a literatura – novořecký jazyk a literatura. Státní zkouška z oboru klasická řečtina a literatura, obhajoba diplomové práce „Tomášovo evangelium dětství. Úvod, překlad, komentář“ (1999). Státní zkouška z oboru novořecký jazyk a literatura (1998).

Zaměstnání a profesionální praxe

 • 2009 – odborná asistentka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze
 • 2002 – 2014 post-doktorandka Kabinetu pro klasická studia – FLÚ AV ČR

Zahraniční stipendia a stáže

 • 2017 Týdenní badatelský pobyt v Athénách a v Naupliu v rámci mezivládních dohod s účastí na výročním setkání European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama a na VI. panhellenském teatrologickém kongresu.
 • 2016 Týdenní badatelský pobyt v Athénách v rámci mezivládních dohod.
 • 2014 Týdenní badatelský pobyt v Soluni a Athénách v rámci mezivládních dohod s účastí na kongresu.
 • 2012 Týdenní badatelský pobyt v Athénách v rámci mezivládních dohod.
 • 2011 Týdenní badatelský pobyt v Athénách v rámci meziakademických dohod.
 • 2009 Týdenní badatelský pobyt v Athénách v rámci meziakademických dohod.
 • 2006 – 2007 Roční badatelské stipendium Statní stipendijní nadace (IKY), Řecko.
 • 2005 Dvou týdenní Intensive Course of Ancient Greek Drama. European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Epidaurus, Řecko – spoluorganizace.
 • 2004 Týdenní badatelský pobyt s účastí na konferenci Studying the Ancient Greek Theatre, Londýn, Velká Británie.
 • 2004 – 2005 Roční badatelské stipendium Onasisovy nadace, Athény, Řecko.
 • 2003 Dvou týdenní studiní pobyt – Intensive Course of Ancient Greek Drama. European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Epidaurus, Řecko.
 • 2003 Týdenní badatelský pobyt s účastí na symposiu The 3rd annual postgraduate symposium on Greek drama in modern performance was held in Oxford and Egham. Jointly organised by the APGRD and the Drama Department of Royal Holloway on the theme of ‘The Chorus in Modern Performances of Greek Drama’, Velká Británie.
 • 2002 Půlroční badatelské stipendium nadace Kosta ke Eleni Urani, Soluň, Řecko.

Granty a projekty

a) vědecké

 • 2022 – International Visegrad Fund, project Greeks in Central Europe between the 15th and 20th century, řešitelka.
 • 2017 Spoluúčast na Research Programme ΖΕΦΥΡΟΣ. The Programme was funded by the Sylvia Ioannou Foundation and conducted by 25 researchers in Cyprus, Greece, Italy, Portugal, Sweden, Czechia, and The Netherlands, under the scientific supervision of Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Professor of Modern Greek Literature at the University of Cyprus. Α multitude of information on Cyprus’s natural space, habitation, history and culture was indexed from 125 editions of travel literature from the 15th-18th centuries, in 11 languages.
 • 2015 – 2016 Spoluúčast na Modern Greek literature in translation. Documentation and classification of translations of Modern Greek literature. Centre for the Greek language, Soluň. Databáze dostupná zde.
 • 2013 – 2016 Spoluúčast na VVZ Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury. Zastřešující projekt v rámci univerzitního konceptu PRVOUK: 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (hlavní řešitel doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.)
 • 2010 – 2011 Ad honorem Eva Stehlíková, MK-S 491/2010-OUK/Z, Ministerstvo kultury, 2010, Pavlína Šípová hlavní řešitelka. Dotace AV ČR na vydání populárně-vědeckého díla „Ad honorem Eva Stehlíková“ hlavní řešitelky Pavlíny Šípové, rozhodnutí Ediční rady AV ČR č. 734, ze dne 24. 2. 2011.
 • 2003 – Spoluúčast na European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama.
 • 2002 – 2014 Spoluúčast na projektu Databáze inscenací antického dramatu. Řešitelka prof. Eva Stehlíková.

b) výukové

 • 2022 Andonis Kunduris, Αναπαραστάσεις του πρόσφυγα σε κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, Centralizovaný rozvojový program
 • 2022 Michail Theodosiadis, Late Byzantine and Post-Byzantine Thought, Centralizovaný rozvojový program, POVIM
 • 2021 Jozef Matula, Byzantské myšlení, Centralizovaný rozvojový program
 • 2020 Marina Luptáková, Úvod do východního křesťanství, Centralizovaný rozvojový program
 • 2018 – 2021 Novořecký jazyk I-IV, Centralizovaný rozvojový program
 • 2017 – 2018 Vnitřní soutěž FF UK v Praze, Řecká krize a migrace na Balkáně. Řešitel: PhDr. Konstatntinos Tsivos, PhD., spoluřešitelka: Mgr. Pavlína Šípová, PhD.
 • 2015 Vnitřní soutěž FF UK v Praze, Tvorba nového předmětu Dějiny byzantské literatury II. Řešitelka: Mgr. Pavlína Šípová, PhD., spoluřešitel: Doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, ThD.
 • 2015 Vnitřní soutěž FF UK v Praze, Překladatelský seminář pro neogrecisty – hostování řeckého lektora, přednáška pro odbornou veřejnost. Řešitel: PhDr. Konstatntinos Tsivos, PhD., spoluřešitelka: Mgr. Pavlína Šípová, PhD.

Konference a přednášky

 • 2022 Greeks in Prague in the 15th century: International Visegrad Fund, project „Greeks in Central Europe between the 15th and 20th century, Žilina, October 21 – 23.
 • “Atreides: The Greek and Czech Society Turned Upside Down On Stage”, Evening Session 1, Dedicated to the memory of Eva Stehlíková. https://athens.czechcentres.cz/program/hybridni-seminar-no-2-atreides-the-greek-and-czech-society-turned-upside-down-on-stage. On-line, January 22.
 • 2021 Από το λαϊκό τραγούδι μέχρι την δελφική ιδέα : Οι πρώτες πολιτισμικές συναντήσεις της νεότερης Ελλάδας με την Τσεχία, Praha FF UK, ČSNS, 5. listopadu.
 • 2021 Projekt Zefyros a čeští poutníci o „řeckých“ ostrovech 15. a 16. století, 8. Byzantologický den, 1. října.
 • 2020 Novořecká literatura v češtině, 150 překládání novořecké literatury do češtiny, ČSNS, 22. dubna.
 • 2019 Οι περιπέτειες της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Βοημία, ÚŘLS FF UK Praha, 28. listopadu.
 • 2019 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό», 8. března.
 • 2019 Textualising the Experience – Digitalising the Text: Cyprus through Travel Literature (15th-18th c.), Kypr, Nicosia  6. – 8. února.
 • 2018 Řecké duchovní texty a parodie. 4. Byzantologický den, Praha 12. října 2018.
 • 2018 Ο ελληνικός κόσμος στην εποχή της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης στην Ευρώπη – Οι Τσέχοι ταξιδιώτες για την ανατολική Μεσόγειο του 15ου και 16ου αιώνα. 6th European Congress of Modern Greek Studies, Švédsko, Lund 4. – 7. října.
 • 2017 Οι Έλληνες στη Βοημία – 150 χρόνια μετάφρασης από τη Νεοελληνική στην Τσεχική, Department of Byzantine and Modern Greek Studies, University of Cyprus, Kypr, Nicosia 26. září.
 • 2017 Αριστοφάνης avant-garde και μανιφέστο ειρήνης (Τσεχοσλοβακία 1923 – 1934). 6th CONFERENCE „THEATRE AND OTHERNESS: THEORY, dramaturge THEATRE AND PRACTICE“, Řecko, Nafplio 17. – 20. května.
 • 2017 20th Anniversary Meeting of the European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama & Work in progress III, Řecko, Lavrio (Athény) 11. – 14. května.
 • 2017 Řekové v Čechách – 150 let překládání z novořečtiny do češtiny. Katedra klasickej a semitskej filológie – Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií, FF Univerzity Komenského, Bratislava 20. dubna.
 • 2016 Uvedení Aristofanových dramat na českou scénu. Jednota klasických filologů, Praha. 3. listopadu 2016.
 • 2016 Od pozdně antického mimu ke kyperskému paschálnímu cyklu. Úvod do medievistických disciplín, FF UK 11. května.
 • 2016 Parodie byzantských církevních textů. Středověká komika, FF UK, 19. a 20. ledna 2016.
 • 2014 “Η μητέρα του σκύλου.
Η συνάντηση του Παύλου Μάτεσι με τον Pavel Kohout σε μια σκηνή της Πράγας.“ Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World, (from 1204 to the Present): Economy, Society, History, Literature. European Society of Modern Greek Studies, Soluň 2. – 5. října.
 • 2014 Who laughs Beardless? – A Byzantine Popular Text in the Form of Parody and Satire, Praha 13. – 14. listopadu.
 • 2014 Řecká jezuitská dramata v pravoslavném prostředí Osmanské říše. Teatrologická společnost, Brno 10. března.
 • 2011 Kyperský paschální cyklus neboli byzantská rubrika? Náboženské divadlo v raném novověku. Hradec Králové 4. – 5. října.
 • 2010 Kyperský paschální cyklus, Česká společnost novořeckých studií, FF MU Brno 6. prosince.
 • 2010 Karolos Kun, Symposium na počest Evy Stehlíkové, Vila Lanna, Praha 10. listopadu.
 • 2009 Europeum: 9th Classics Colloquium, koreferát k Emiliano Fiori (Bologna): Sergius of Resh‘ayna and the Christian paideia between Greek and Syriac culture in the 6th century. Praha 6. – 8. listopadu.
 • 2005 „Aeschylus’ Oresteia in the Translation of Matyáš Havrda and Petr Borkovec.“ Staging of Classical Drama around 2000, Vila Lanna, Praha.
 • 2004 „Staging of Ancient drama in Modern Bohemia.“ EUROPE AND ANTIQUITY, Tradition and Intertextuality. Villa Lanna, Praha.
 • 2003 „Kulatý Stůl“, Práce Matyáše Havrdy a Petra Borkovce na překladech Sofokleova Oidipa Krále a Aischylovy Oresteie. Ústav Translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • 2003 „On the most recent Oresteia in National Theatre in Prague.“ Intensive Course of Ancient Greek Drama. European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Epidaurus, Greece.
 • 2003 „The Prayer to Apollo.“ Paper on the three most recent Czech performances of Oidipus Rex, Greek Chorus in the Modern Performances, The Archive of Performances of Greek and Roman Drama, the 3rd annual postgraduate symposium on Greek drama in modern performance, Oxford – THE ARCHIVE OF PERFORMANCES OF GREEK AND ROMAN DRAMA UNIVERSITY OF OXFORD and Egham – the DRAMA DEPARTMENT OF ROYAL HOLLWAY UNIVERSITY OF LONDON.
 • 2002 Oresteia v překladu Matyáše Havrdy a Petra Borkovce, Vila Lanna, Praha.

Organizace konferencí, symposií a workshopů

 • 2022 Greeks in Central Europe between the 15th and 20th century, Žilina, October 21 – 23.
 • 2005 Mezinárodní symposium “Staging of Classical Drama around 2000”, Vila Lanna, Praha.
 • 2003 Annual meeting in Prague: The European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama, Ústav pro klasická studia AV ČR – University of Athens.
 • 2002 „Oresteia”, Vila Lanna, Praha.

Pořádání přednášek

 • 2022 Vivian Avraamidu, Andonis Kunduris, Michail Kunduris: Η προσφυγιά από τη Σμύρνη και την Αμμόχωστο μέχρι σήμερα, ČSNS, 30. 11. 2022.
 • 2022 Michail Theodosiadis: Early modern culture in the Greek diaspora: the presence of Greeks in Italy and Ukraine from the thirteenth century onwards, May 31, ČSNS.
 • 2022 Andonis Kunduris: Η λογοτεχνία συνομιλεί με την γελιογραφία – Literatura v dialogu s karikaturou, ČSNS, 6. 3. 2022
 • 2021 Διπλή συνάντηση με θέμα το ελληνικό διήγημα – Setkání nad novořeckou povídkou. Čtení povídek Nikose Panagiotopulose (Μana nebeská) a Giannise Palavose (Staří lidé) v autorském čtení a překladu Eduarda Soukupa a Marie Rákosníkové s následnou debatou o novořecké literatuře a překládání. Ανάγνωση διηγημάτων του Νίκου Παναγιωτόπουλου (Μάναεξουρανού) και του Γιάννη Παλαβού (Γέροι άνθρωποι) και μετάφραση του Eduard Soukup και της Marie Rákosníková με συζήτηση με θέμα τη νεοελληνική λογοτεχνία και τη μετάφραση, ČSNS, 17. 2. 2021.
 • 2018 Penelope Kolovou: From Orality to Writing and back, or somewhere in the middle. Verbal Installations regarding Penelope’s Myth in Barbara Köhler’s Niemands Frau and Phoebe Giannisi’s Homerica, 22. února 2018, JKF.
 • 2014 Nikolaos Lykiardopulos: Translating into Greek for the European Parliament – Organisational, linguistic and terminological challenges, May 14th, 2014, FF UK.
 • 2012 Nikolaos Lykiardopulos: Η κληρονομιά του γλωσσικού ζητήματος: Γλωσσικές πολεμικές στη σημερινή Ελλάδα, FF UK.
 • 2012 Medea v Disku. Beseda s tvůrci 18. 4. 2012, FLÚ-KKS AV ČR.
 • 2011 Oresteia v divadle Rokoko (2006). Beseda s tvůrci, 11. 5. 2011, FLÚ-KKS AV ČR.
 • 2011 Famagusta, The town of Ghosts: setkání s kyperskou spisovatelkou Vivian Avraamidu-Plumbi, Praha, 4. 5. 2011, FLÚ-KKS AV ČR.
 • 2010 Senecova Faidra v Divadle v Dlouhé. Beseda s tvůrci 25. 11. 2010, FLÚ-KKS AV ČR.
 • 2010 Markéta Kulhánková: Karagiozis a stínové divadlo, FLÚ-KKS AV ČR.

Popularizační a osvětová činnost

 • výstava Προσφυγο-ποίηση / Uprchlická poezie, 1. 12. – 31. 12. 2022, nám. Jana Palacha, FF UK.
 • Novořecká literatura v Čechách, Dny řecké kultury, Slaný, 8. 4. 2022 
 • Dny evropského filmu 2022, české titulky k filmu Svatá Amy.
 • Dny evropského filmu 2021, české titulky k filmu Bagr a Kala azar.
 • Dny evropského filmu 2020, české titulky k filmu Propletení.
 • Dny řeckého filmu 2019, české titulky k filmům Polyxeni, Wagner a rajčata, Jen strom ví…
 • Neogrecistická jubilea 2018 aneb krátké ohlédnutí za řeckým literárně-kulturním elementem v Čechách. www. iliteratura.cz, 13. 9. 2018.
 • Rozhovor pro www.literature.gr ΦΑΚΕΛΟΣ: Η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό: Η Pavlína Šípová για την ελληνική λογοτεχνία στην Τσεχία. [Rubrika: Řecká literatura v zahraničí: Pavlína Šípová o novořecké literatuře v Čechách], 3. 11. 2017.
 • Návštěva divadla v antice, aneb Kdy se do divadla chodilo, kdo tam chodil, kdo tam hrál, co to obnášelo a kolik to všechno stálo. Den latiny 2014.
 • Host diskusního pořadu Řecký a kyperský večer v rámci Večerů evropské literatury, 11. 2. 2014.
 • Pozdně antický mimos, Den latiny 2013.
 • Milníky Řeckého Divadla – herci a herečky pozdně antického světa, Muzeum Vysočiny Třebíč, 6. 11. 2012.
 • Homér vs. Homér, Den latiny 2012.
 • Agni Parthene, přednáška a četba pro Letní školu klasických studií, Praha, 2. 7. 2011.
 • Homérské překlady 20. století aneb nehádají se jen politici (v rámci CŽV, KKS–FLÚ AV ČR a FF UK), Praha, 16. 11. 2011.
 • Řecká komedie na novodobé české scéně (v rámci CŽV, KKS–FLÚ AV ČR a FF UK), Praha 7. 12. 2011.
 • Liturgické divadlo na Kypru, Česká společnost novořeckých studií, Brno 6. 12. 2010.
 •  Antická naučná literatura a její recepce – Ekloga – byzantská sbírka zákonů, Letní škola klasických studií, Praha 4. 7. 2009.
 • Český rohlas Leonardo, Vstupte! na téma – Vliv antiky na českou kulturu (spolu s Janem Bažantem), 2006
 • Překladatel Vladimír Šrámek, Letní škola klasických studií, Praha, ÚKS AV ČR, 2004.

Publikace

Monografie

Kolektivní monografie

Odborné články v recenzovaných časopisech

Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

 • Cyprus in the transformations of the 15th century through the eyes of Czech pilgrims Jan Hasištějnský of Lobkowitz, Oldřich Prefát of Vlkanov, and Kryštof Harant of Polžice and Bezdružice, In Julia Chatzipanagioti-Sangmeister, Mary Roussou-Sinclair, Spyridon Tzounakas (eds.): Textualising the Experience – Digitalising the Text: Cyprus through Travel Literature (15th-18th Centuries). Athens, AdVenture SA 2023, p. 155–169,  978-618-83044-8-2.
 • Αριστοφάνης avant-garde και μανιφέστο ειρήνης, Πρακτικά Στ΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2021, p. 139–169.
 • Ο ελληνικός κόσμος στην εποχή της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης στην Ευρώπη – Οι Τσέχοι ταξιδιώτες για την ανατολική Μεσόγειο του 15ου και 16ου αιώνα. Πρακτικά 6th European Congress of Modern Greek Studies, Πρακτικά 6th European Congress of Modern Greek Studies, 2020, vol IV., p. 401-415.
 • Počátky překládání moderní řecké literatury v Čechách. In Julie Černá – Barbora Kocánová – Pavel Nývlt (eds.): Zahrada slov: Ad honorem Zuzana Silagiová. Praha, Filosofia 2019, s. 325–333, 978-80-707-562-3.
 • encyklopedické heslo „kleftovia.“ In Encyclopaedia Beliana 8. zväzok. Encyklopedický ústav SAV, Veda 2017, s. 505, ISBN 978-80-7035-020.
 • Liturgie kozlí brady. Parodie bohoslužebného postupu jakožto součást byzantské populární literatury. In Sylva Fischerová – Jiří Starý (eds.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku, Praha, FF UK 2016, s. 161–184.
 • encyklopedická hesla „František Loukotka“, „Hynek Jaroslav Mejsnar“, „Augustin Krejčí“, „Jindřich Niederle.“ In Eva Šormová: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Praha, Institut umění – Divadelní ústav – Academia 2015, ISBN 978-80-7008-340-6.
 • „Kyperský paschální cyklus neboli byzantská rubrika?“ In Petr Polehla: Náboženské divadlo v raném novověku. Ústí nad Orlicí, OFTIS, 2011, s. 153-160. ISBN 978-80-7405-156-2.
 • „České překlady Aischylovy Oresteie.“ In Milan Hrala: Český překlad 1945-2003, Praha, 2005, s. 158-162. ISBN 80-7308-083-4.

Odborné redakce

 • Jan Jiřík – Marcela Spívalová – Pavlína Šípová (eds.): Ad honorem Eva Stehlíková. Praha, Filosofický ústav AV ČR, v .v. i., 2011. 608 s. ISBN 978-80-260-0126-3.
 • Pavlína Šípová (ed.): Ilias. Praha, Academia, 2010. 588 s. ISBN 978-80-200-1839-7.

Odborné články v ostatních periodikách a knihách

 • České překlady novořecké literatury (1864–2021), www.iliteratura.cz, 23. 11. 2021. ISSN 1214-309X.
 • «Το μεγάλο στοίχημα για τη διάδοση της Ελληνικής Λογοτεχνίας στο εξωτερικό», Literature.gr, 2019, č. 1, s. 180. ISSN 2654-0231, s. 72-77.
 • „Drceni jak olivy plody vydáváme.“ Lidové noviny, 2015, č. 28/260. ISSN 1213-1385.
 • „Svědectví svatého a blahoslaveného Kristova mučedníka Porfyria, umučeného v kappadocké Kaisarii.“ In Ad honorem Eva Stehlíková. Praha, Filosofický ústav AV ČR, v .v. i., 2011, s. 437-443. ISBN 978-80-260-0126-3.
 • „Stručně k Aristofanovi.“ In Ptákoviny podle Aristofana. Brno, Městské divadlo Brno, 2010, s. 49-61. ISBN 978-80-254-7216-3.
 • „Antická mytologie po novořecku.“ In Pulchritudo et sapientia : ad honorem Pavel Spunar. Praha : Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR v Praze, 2008 s. 392-401. ISBN 978-80-254-1863-5.
 • Novořecké překlady antických děl ve 20. století.“ www.iliteratura.cz, 2003. ISSN 1214-309X.

Překlady

 • J. S. Romanidis: Patristická theologie, (in print).
 • dílčí překlad „Liturgie holobradého (Spanos).“ Plav, č. 3/2015, s. 21-25. ISSN 1802-4734.
 • „Jakovos Kambanellis: Divadlo se mi děje.“ Plav, č. 10/2014, s. 4-8. ISSN 1802-4734.
 • „Jakovos Kambanellis: Dopis Orestovi.“ Plav, č. 10/2014, s. 30-33. ISSN 1802-4734.
 • překlad úryvků řeckých antických, byzantských a novořeckých autorů. In Tommaso Braccini, Před Draculou: Archeologie upíra, Praha : Argo, 2013. ISBN: 978-80-257-0936-8. (Z italského originálu Tommaso Braccini, Archeologia del vampiro – Prima di Dracula přeložila Tereza Sieglová).
 • překlad úryvků řeckých antických a byzantských autorů. In František Dvorník, Počátky zpravodajských služeb, Praha : Prostor, 2001. ISBN 80-7260-056-7. (Z anglického originálu Francis Dvornik, Intelligence services přeložila Petra Kůsová).
 • překlad z Lykofronovy Alexandry. In Paul Auster, Vynález samoty, Praha : Prostor, 2000. ISBN 80-7260-041-9 (Z anglického originálu Paul Auster, The Invention of Solitude přeložila Petra Kůsová).

Recenze a zprávy

 • Elytisova scénická báseň, www. iliteratura.cz, 2022.
 • „Gościwit Malinowski, Hellenopolonica. Miniatury z dziejów polsko-greckich.“ 2021, Acta Universitatis Carolinae – Philologica, č. 4, s. 200-205.
 • Překladatelská soutěž České společnosti novořeckých studií, AvrigaZprávy Jednoty klasických filologů, 2022, č. 64, s. 52-53.
 • Setkání nad současnou řeckou povídkou, www.iliteratura.cz, 24. 5. 2021.
 • Konference „Textualising the Experience – Digitalising the Text: Cyprus through Travel Literature (15th–18th c.)“ a projekt „Zefyros“, Neograeca Bohemica, 2019, č. 1, s. 85-86.
 • „Venetia Apostolidu, Trauma and Memory, The Fiction of Political Exiles.“ Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2015, č. 2, s. 169-170. ISSN 0567-8269.
 • Bolest paměti v próze řeckých uprchlíků.“ www.iliteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X.
 • „Ať múzy promluví“ Theatralia, 2014, č. 17, s. 373-375. ISSN 1803-845X.
 • Kostis Palamas, www.iliteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 • Karel Čížek, www.iliteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 • „Zemřel řecký dramatik a spisovatel Pavlos Matesis.“ Neograeca Bohemica. Přednášky České společnosti novořeckých studií, 2013, č. 12, s. 78. ISSN 1803-6414.
 • „Řečtina na Karlově univerzitě.“ Neograeca Bohemica. Přednášky České společnosti novořeckých studií, 2012, č. 11, s. 143-145. ISSN 1803-6414.
 • Novořecká žatva.“ Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2012, č. 54, s. 127-128. ISSN 1211-3379.
 • „Řečtina na Karlově univerzitě.“ Neograeca Bohemica. Přednášky České společnosti novořeckých studií, 2012, č. 11, s. 143-145. ISSN 1803-6414.
 • Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole Listy filologické, 2011, č. 3-4/134, s. 401. ISSN 0024-4457.
 • „Epea pteroenta.“, Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2010, č. 52, s. 154-158. ISSN 1211-3379.
 • “An ongoing dialogue on ancient drama”, Parodos, 2009, č. 8, s. 5.
 • Poznámka k nejnovějšímu překladu Aischylovy Oresteie.“ Listy filologické, 2005, č. 1-2/128, s. 194-197. ISSN: 0024-4457.
 • „Píseň písní pro školu i dům.“ Listy filologické, 2004, č. 1-2/127, s. 45–46. ISSN 0024-4457.
 • „Antika, Čechy a evropská tradice.“ Listy filologické, 2003, č. 1-2/126, s. 150-151. ISSN 0024-4457.
Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Pavlína Šípová, PhD.