PhDr. Jan Souček, CSc.

  Konzultační hodiny
  • viz webové stránky ÚŘLS
  Adresa

  Specializace

  antické dějiny

  Odborné zájmy

  Studium dějin antického starověku, zejména archaického a klasického období řeckých dějin. Konkrétní témata zahrnují historický kontext rozvoje řecké kultury, athénskou demokracii, řeckou historiografii, zákonodárství archaické doby, dějiny politického myšlení, hippokratovské lékařství.

  Vzdělání

  • 1978 –1983 studium oborů latina a řečtina na FF UK v Praze, ukončeno obhajobou diplomové práce Úloha cizinců v athénské kultuře v 5. století př.n.l.  (obor řečtina)
  • 1985 titul PhDr., FF UK Praha
  • 1994 titul CSc., FF UK Praha, v oboru obecné dějiny se specializací na dějiny starověku na základě obhajoby práce
   Umělci a myslitelé v řeckém světě. Řecká kulturní centra v archaické době a v 5. století př. Kr.

  Zaměstnání a profesionální praxe

  • 1983 – 1991 odborný pracovník v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (od r. 1990 Ústav pro klasická studia)
  • 1992 –  odborný asistent v Ústavu řeckých a latinských studií FF UK

  Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže

  6-7/1990 Švýcarsko, Ženeva, Fondation Hardt, studijní pobyt
  8/1992 SRN, Institut für Alte Geschichte, Universität München, studijní pobyt
  10/1996-8/1998 Egypt, Káhira, Universita Ain Šams, výuka Čj
  9/2004-10/2004 Německo, Lipsko, Mnichov, studijní pobyt
  11/2006 Německo, Mnichov, studijní pobyt
  9/2007 Německo, Mnichov, studijní pobyt
  9/2008 Německo, Mnichov, studijní pobyt
  9/2009 Německo, Mnichov, studijní pobyt
  11/2010 Německo, Mnichov, studijní pobyt
  9/2011 Německo, Mnichov, studijní pobyt

  Granty a projekty


  a) vědecké

  • 1998 – 2000 podíl na řešení grantu GA ČR č. 401/98/1589 Slovník pojmů a jmen k českému překladu Platónových dialogů
  • 2003 – 2006 podíl na řešení grantu GA ČR č. 401/03/0863 Dějiny politického myšlení
  • 2006 – 2010 podíl na řešení výzk. záměru MŠMT č. MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
  • 2009 – 2012 (?) podíl na řešení grantu GA ČR 401/09/0767 Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku
  • 2009 – 2012 grantový projekt GA ČR, č. GA15-03346S, Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století (řešitel prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity) externí spolupráce

  b) výukové

  hlavní řešitel rozvojového projektu FRVŠ 448/2008/F5/a Inovace studijního předmětu Úvod do studia řečtiny

  Konference a přednášky

  • 2013 Symposion Historiam scribere (et legere) k životnímu jubileu prof. B. Mouchové 8. 11. 2013 – příspěvek Thúkýdidův obraz dávné minulosti lidstva

  Publikace

  a) učební texty

  Dějiny pravěku a starověku. Učebnice pro střední školy. Vyd. a nakl. Práce, Praha 1995, 4. vyd. 2002 184 s.


  b) odborné články v recenzovaných periodikách

  • Die fremden Künstler und Denker in der athenischen Kultur des 5. Jhs. v.u.Z., in: LF 110, 1987, s. 1-10
  • Die athenische Polis und die Künstler und Denker nichtathenischer Herkunft, in: Index. Quaderni camerti di studi romanistici 20, 1992, s. 173-178
  • Kultur in Sikyon unter der Herrschaft der Tyrannen, in: AUC – Graecolatina Pragensia 15, 1997, s. 161-168
  • Künstler in Sparta in der archaischen Zeit, AUC – Graecolatina Pragensia 20, 2004 [2006], str. 209 – 218
  • Geografické chápání Evropy v nejstarší řecké tradici, in: ZJKF – Auriga 50, 2008, s. 27 – 36
  • Aristophanes und die athenische Demokratie, in: AUC – Graecolatina Pragensia 22, 2007 /2009/, str. 211 – 219.
  • Hérodotův geografický obraz Evropy, in: ZJKF – Auriga 51, 2009, str. 21 – 38.
  • Evropa a Asie v politickém kontextu 5. století př. Kr., in: ZJKF – Auriga 52, 2010, str. 34 – 43.
  • Pýtheás z Massalie a jeho spis O Ókeanu, in: ZJKF – Auriga 52, 2010, str. 82 – 91
  • Řekové a barbaři v Ísokratově díle, in: ZJKF – Auriga 53, 2011, str. 33 – 44
  • Griechen und Barbaren bei den griechischen Schriftstellern des 5. Jahrhunderts v. Chr., in: AUC – Graecolatina Pragensia, 24, 2012, str. 173 – 184
  • Thúkýdidův obraz dávné minulosti lidstva, in: ZJKF – Auriga 57/1, 2015, str. 7 – 16.

  c) kapitoly v monografiích a konferenčních sbornících

  • Die griechische Gesetzgebung der archaischen Zeit, in: Sborník příspěvků z konference „Velké kodifikace“, sv. I, s. 177-191. UK Praha 1989.
  • Prostor lidského života, předmluva k: Isidor ze Sevilly, Etymologie XIII – XV. Praha, OIKOYMENH 2001, str. 21 – 28.
  • Svět války, předmluva k: Isidor ze Sevilly, Etymologie XVIII. Praha OIKOYMENH 2002, str. 9 – 33.
  • Alexandr Veliký – historická postava a filmový hrdina, in: J. Kepartová (vyd.), Antika? Zajděte do kina, přečtěte román…, Nakl. Lidové noviny, Praha 2006, str. 38 – 54 a 166 – 168.
  • Ozvuky každodenniího života římského světa v Isidorových Etymologiích, in: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX – XX / Etymologie XIX – XX. Nakl. Oikumene, Praha 2009, str. 7 – 40.
  • Význam antického dědictví v dějinách evropské civilizace a v naší současnosti, in: J. Kohnová – B. Holubová (vyd.), Rozmanité podoby vzniku státnosti (XXII. letní škola historie), Vydavatelství Pedagogické fakulty UK, Praha 2011

  d) překlady

  M.W. Weithmann, Balkán. 2000 let mezi Východem a Západem. Vyšehrad, Praha 1996 (spolu s R. Dostálovou).
  J. Bleicken, Athénská demokracie, OIKOYMENH, Praha 2002. 792 str.

  e) Odborné články v ostatních časopisech a sbornících

  • G.Flaubert, Salambo, in: ZJKF 30/31, 1988/89, s. 25 – 30
  • Sedmdesát pět let prof. Pavla Olivy, , in: ZJKF – Auriga 39, 1999, s. 72
  • Antický starověk na internetu: antika.avonet.cz, in: ZJKF – Auriga 49, 2007, s. 109 n. 
  • Počátky světadílu. Geografické chápání Evropy ve starém Řecku, in: Dějiny a současnost 9/2013, str. 37 – 40.

  f) recenze a zprávy

  • rf. J. Seibert, Das Zeitalter der Diadochen, in: LF 107, 1984, s. 136 n.
  • rf. T.V. Blavatskaja, Iz istorii grečeskoj inteligencii ellinističeskogo vremeni, in: LF 108, 1985, s. 175 n.
  • rf. Bibliographie zur antiken Sklaverei, hrsg. v. J. Vogt u. H. Bellen, in: LF 109, 1986, s. 58 n.
  • rf. H. Patzer, Gesammelte Schriften, in: LF 109, 1986, s. 123
  • rf. A.I. Zajcev, Kulturnyj perevorot v Drevnej Grecii VIII – V vv. do n.e., in: LF 111, 1988, s. 48
  • rf. F. Brommer, Die Akropolis von Athen, in: LF 111, 1988, s. 181 n.
  • rf. Sparta, hrsg. V. K. Christ, in: Eirene 25, 1988, s. 114 – 116
  • rf. F.L. Vatai, Intellectuals in Politics in the Greek World, in: Eirene 25, 1988, s. 119 – 121
  • rf. Appiános, Krize římské republiky, in: ZJKF 30/31, 1988/89, s. 112 – 115
  • rf. Arctos. Studia in honorem I. Kajanto, in: Eirene 26, 1989, s. 160 n.
  • rf. A. Milios- Nikolaou, Die Beteiligung der Bürger an der öffentlichen Verwaltung Athens zur Zeit des Perikles, in: Eirene 26, 1989, s. 112 – 114
  • rf. H.-J. Gehrke, Jenseits von Athen und Sparta, in: Eirene 26, 1989, s. 110 n.
  • rf. T.C. Loening, The Reconciliation Agreement of 403/2 B.C. in Athens, in: LF 112, 1989, s. 121
  • rf. A. Chaniotis, Historie und Historiker in der griechischen Inschriften, in: LF 112, 1989, s. 121 n.
  • rf. H. Bengtson, Die hellenistische Weltkultur, in: LF 112, 1989, s. 122 – 124
  • rf. P. Oliva, Solon – Legende und Wirklichkeit, in: Eirene 27, 1990, s.137 n.
  • rf. W. Müller-Wiener, Griechisches Bauwesen in der Antike, in: Eirene 27, 1990, s. 176 n.
  • rf. G. Glotz, Ancient Greece at Work, in: Eirene 27, 1990, s. 142 n.
  • rf. J. Burian – P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, in: ZJKF 32, 1990, s. 127 – 129
  • rf. XVIII. Internationale Eirene-Konferenz, in: Eirene 27, 1990, s. 185-187
  • rf. Polis et civitas, Mezinárodní symposium GIREA, in: ZJKF 32, 1990, s. 109n.
  • rf. U. Ecker, Grabmal und Epigramm, in: LF 114, 1991, s. 292 n.
  • rf. C.A. Powell, Athens and Sparta, in: Eirene 28, 1992, s. 121 n.
  • rf. I.E. Stefanes, Dionysiakoi technitai, in: Eirene 28, 1992, s. 155
  • rf. J. Bouzek – I. Ondřejová, Periklovo Řecko a R. Hošek – V. Marek, Řím Marka Aurelia, in: ZJKF – Auriga 34/35, 1992/93, s. 97 n.
  • rf. A. Frolíková, Politická kultura klasického Řecka, in: ZJKF – Auriga 34/35, 1992/93, s. 98 n.
  • rf. R.A. Bauman, Political Trials in Ancient Greece, in: Eirene 29, 1993, s. 141 n.
  • rf. W. Nippel, Griechen, Barbaren und „Wilde“, in: Eirene 29, 1993, s. 163 n.
  • rf. R. Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, in: Eirene 29, 1993, s. 144 – 146
  • rf. C.W. Weber, Sklaverei im Altertum, in: Eirene 29, 1993, s. 160
  • rf. R.K. Sinclair, Democracy and Participation in Athens, in: Eirene 29, 1993, s. 143 n.
  • rf. S. Nicosia, Il segno e la memoria, in: Eirene 30, 1994, s. 195 n.
  • rf. Ch. Sourvinou-Inwood, „Reading“ Greek Death, in Eirene: 32, 1996, s. 144n.
  • rf. Ch. Schubert, Die Macht des Volkes und die Ohnmacht des Denkens. Studien zum Verhältnis von Mentalität und Wissenschaft im 5. Jahrhundert v.Chr., in: LF 119, 1996, s. 232 n.
  • rf. Ch. Habicht, Athen in hellenistischer Zeit, in LF 119, 1996, s. 234 n.
  • rf. C.Schulte, Die Grammateis von Ephesos. Schreiberamt und Sozialstruktur in einer Provinzhauptstadt des römischen Kaiserreiches, in: LF 119, 1996, s. 240 n.
  • rf. P. Léveque, Zrození Řecka, in: ZJKF – Auriga 38/39, 1996/97, s. 105 n.
  • rf. Pavel Oliva – bibliografie. Sest. I. Lisový, in: ZJKF – Auriga 39, 1999, s. 171
  • rf. M. Grant, Klasické Řecko, in: ZJKF – Auriga 42, 2000, s. 133 – 136
  • rf. P. Hradečný – R. Dostálová – V. Hrochová – P. Oliva – V. Vavřínek, Dějiny Řecka, in: ZJKF – Auriga 42, 2000, s. 136 – 138
  • rf. R.G. Mulgan, Aristotelova politická teorie, in: ZJKF – Auriga 43, 2001, s. 127 n.
  • rf. Gerhard Dobesch, Bibliographia. Sest. Igor Lisový a Kurt Tomaschitz, in: ZJKF -Auriga, 43, 2001, s. 159 n.
  • rf. T. Späth – B. Wagner-Hasel (Hrsg.), Frauenwelten in der Antike. Geschlechterordnung und weibliche Lebenspraxis, in: AUC – Graecolatina Pragensia 19, 2002, s. 146 – 148
  • rf. P. Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, in: ZJKF – Auriga 44, 2002, s. 123 – 125
  • rf. Z. Volný (ed.), Toulky minulostí světa 2. Zlatá éra dějin: starověké Řecko, in: ZJKF – Auriga 44, 2002, s. 119 – 122
  • rf. M. Beranová – J. Řešátko, Jak se jedlo ve starověku. Římská kuchařka., in: ZJKF – Auriga 44, 2002, s. 133 n.
  • rf. P. Oliva, Svět helénismu, in: ZJKF – Auriga 45, 2003, s. 129 n.
  • rf. R. Hošek, Náboženství antického Řecka, in: Teologie & Společnost 2, 2004, 4, s. 45 n.
  • rf. P.J.Rhodes – R. Osborne (eds.) Greek Historical Inscriptions 404323 BC, in: LF 127, 2004, s. 436 – 438
  • rf. Démosthenés, Řeči na sněmu (přel. P. Oliva), in: ZJKF – Auriga 46, 2004, s. 82 n.
  • rf. A.-M. Buttinová, Řecko. 776 – 338 př. n.l., in: ZJKF – Auriga 46, 2004, s. 113 – 115
  • rf. H.-J. Gehrke, Alexander Veliký, in: ZJKF – Auriga 46, 2004, s. 118 n.
  • rf. U. Sinn, Olympia. Kult, sport a slavnost v antice, in: ZJKF – Auriga 47, 2005, s. 119 n.
  • rf. M. Stahl, Gesellschaft und Staat bei den Griechen, I: Archaische Zeit, II: Klassische Zeit, in: AUC – Graecolatina Pragensia 21, 2006, s. 248 – 253
  • rf. M. Menghi, Encyklopedie starověkého Řecka, in: ZJKF – Auriga 50, 2008, s. 144 – 146
  • rf. T. Holland, Perský oheň. První světová velmoc a boj o západ, , in: ZJKF – Auriga 50, 2008, s. 146 – 148
  • rf. P. Cartledge, Alexandr Veliký. Historik lovcem nové minulosti, in: ZJKF – Auriga 51, 2009, str. 139 – 141
  • rf. V. Marek – P. Oliva – P. Charvát, Encyklopedie dějin starověku, in: ZJKF – Auriga 51, 2009, str. 152 – 155.
  • rf. R. Osborne (vyd.)., Dějiny klasického Řecka, in: ZJKF – Auriga 53, 2011, str. 187 – 190
  • rf. M. Mašek, Encyklopedie řecko-baktrijských panovníků z pohledu jejich mincí, in: ZJKF – Auriga 54, 2012, str. 175 – 177
  • rf. Dějiny antického starověku. Uspoř. I. Lisový, in: ZJKF – Auriga 55/1, 2013, str. 120 – 123.
  • rf. P. Cartledge, Sparta. Heroická historie, in: ZJKF – Auriga 56/1, 2014, str. 112 – 115.
  Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > PhDr. Jan Souček, CSc.