Mgr. Dita Vořechovská

Mgr. Dita Vořechovská

Konzultační hodiny
  • viz web ÚŘLS http://urls.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 312

Specializace

novořecký jazyk

Odborné zájmy

aplikovaná lingvistika

Vzdělání

1997 – 2004 Postgraduální doktorandské studium, obor klasická filologie na Ústavu klasických studií FF MU Brno, nedokončeno

1993 – 1998 magisterské studium na Ústavu klasických studií FF MU Brno, obor novořecký jazyk a literatura (1999 – státní závěrečná zkouška z novořecké filologie)

1991 – 1997 magisterské studium na Ústavu klasických studií FF MU Brno, obor klasická filologie (1996 – státní závěrečná zkouška z latinské filologie; 1997 – státní závěrečná zkouška z klasické řecké filologie, obhajoba dipl. práce „Lingvistická charakteristika starořečtiny od mykénštiny po konec antiky“)

Zaměstnání

od 2012 Ústav řeckých a latinských studií FF UK v Praze – akademický pracovník, výuka novořeckého jazyka

od 2011 Mediteránní institut, v r. 2014 přejmenován na Řecký koutek – výuka novořečtiny pro širokou veřejnost

2002 – 2011 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy – výuka v kurzech novořečtiny, členka zkušební komise pro státní jazykové zkoušky z novořečtiny

1995 – 2001 Filozofická fakulta MU v Brně, Ústav klasických studií – externí výuka (cvičení, přednášky, večerní kurzy novořečtiny)

Zahraniční stipendia a stáže

2006 Měsíční kurz pro učitele novořečtiny v rámci programu “Vzdělávání Řeků v diaspoře”, Kréta (Pedagogická fakulta, Rethimno)

2001 – 2002 Desetiměsíční stipendium Onassisovy nadace, Athény

2001 Dvouměsíční stipendium Nadace Ourani, Athény

1998 Dvouměsíční stipendium Nadace Ourani, Athény

Granty a projekty

2016 – 2017 Vnitřní soutěž FF UK Praha (inovace studijních programů), Lingvistický systém starořečtiny a novořečtiny. Řešitelka: doc. PhDr. Dagmar Muchnová Csc., spoluřešitelka: Mgr. Dita Vořechovská

2010 – 2012 Projekt EU “Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti” – tvorba kompletního e-learningového kurzu novořečtiny pro pokročilé studenty (účast za Ústav klasických studií FF MU Brno)

Konference a přednášky

2014 Athény, konference Centra pro řecký jazyk “Certifikát znalosti řečtiny: Podpora a kvalitativní zhodnocení výuky řečtiny jako druhého nebo cizího jazyka” (referát: Výuka řečtiny jako cizího jazyka v České republice – řecky)

2013 Brno, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (referát: Historie výuky novořečtiny v Československu a České republice – česky)

2011 Prezentace projektu Glossa, FLÚKKS AV ČR

Publikace

Korektury, redakce

2005 – 2010 Rešeršní práce k hesláři česko-novořeckého slovníku (dosud nevyšlo)

2003 – 2006 Korektura a redakční práce na oboustranném slovníku (Papadopulos, Kopecká, Zerva: Novořecko-český a česko-novořecký praktický slovník, vyd. Leda, Praha 2006)

2001 Korektura novořecko-českého slovníku (Nedělka: Novořecko-český slovník, vyd. Asociace řeckých obcí v ČR, Praha 2002)

Recenze a zprávy

Markéta Kulhánková, Simone Sumelidu. Úvod do studia novořečtiny. Brno: Elportál MU, 2015, 142 str. http://is.muni.cz/elportal/?id=1227890, Neograeca Bohemica 2015, s.127-129

Vořechovská, Dita. Glossa – pilotní fáze e-learningového kurzu novořečtiny na úrovni C1, C2, Neograeca Bohemica 2011, s.141-142

Vořechovská, Dita. Glossa – řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti, Neograeca Bohemica 2010, s.79-81

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Dita Vořechovská