prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.

  Konzultační hodiny
  Adresa

  Specializace

  latinská lingvistika, latinská filologie a římská literatura

  Publikace (výbor)

  Články

  • „Životopisy slavných římských osobností“ – původní i rozšířená verze jako doplněk při studiu latiny. ZJKF 52, 2010, 73-81.
  • Das Breviarium des Festus und seine Adressaten. Graeco-Latina Brunensia 14, 2009/1-2, 143-156.
  • Beobachtungen zu den Ausdrücken impudentia, impudens, impudenter. GLP 21, 2006 (AUC Philologica 2007), 79-97.
  • Das Bild des Usurpators in der Preisrede des Pacatus, Graecolatina Pragensia 19, 2002 (2004), s. 63–71.
  • Latinské epigramy na Staroměstské radnici a jejich osud, Pražský sborník historický XXXII, 2003, s. 169–194.
  • Arrogantia, Graecolatina Pragensia XVIII, 2000 (2003), s. 105–117 (společně s. B. Hornovou).
  • La balance de la langue et de la culture dans lenseignement du latin, in: Stratega europea e valorizzazione dell’ insegnamento del latino. Convegno di Treviso, 14-15 novembre 2002, Paris 2003, s. 171–178.
  • Konfrontace minulosti a přítomnosti – Union Latine, Unione Latina. Auriga (ZJKF) 45, 2003, s. 67–71.
  • Quomodo conversionis e sermone patrio in linguam Latinam difficultates superentur, Acta noni conventus Academiae Latinitati fovendae, edd. B. Luiselli et al., Romae 2002, s. 187–197.
  • Eutropius´ Charakteristik der römischen Kaiser und ihre weitere Tradition. In: Es hat sich viel ereignet, Gutes wie Böses. Lateinische Geschichtsschreibung der Spät- und Nachantike, München – Leipzig 2001, s. 15–25.
  • Teaching Latin in Czech Republic. Progress and problems of ten years. L´insegnamento del latino nei paesi dell´Europa orientale: attualita e prospettive. Atti del convegno internazionale, Trieste 2000, s. 65–75.
  • Zur Charakteristik von Pescennius Niger in seiner Biographie in der Historia Augusta. GLP XV, 1997 (1998), s. 113–122.

  Učební texty

  • A. Bartoněk, J. Janda, E. Kamínková, E. Kuťáková, B. Mouchová. Cvičebnice latinské syntaxe. Praha, Karolinum 2004(4). 253 s. Upravené vydání (25-102; 141-218; 234-249).

  Recenze v zahraničních časopisech

  • Suetonius. Divus Claudius. Edited by Donna W. Hurley. Cambridge UP 2001. Gnomon 76, 2004, s. 70–72.
  • Giuliano Bonfante, The Origin of the Romance Languages. Stages in the Development of Latin. Gymnasium 109, 2002, s. 224–226.
  • Rochette, Le latin dans le monde grec. Recherches sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans les provinces hellénophones de l´ Empire romain, Bruxelles 1997. Gymnasium 108, 2001, s. 376–378.

  Recenze v domácích časopisech

  • Isidor ze Sevilly, Etymologiae X – Etymologie X. Překlad a komentář Lucie Pultrová. Úvodní studie Hana Šedinová. Praha: Oikúmené 2010. ZJKF 54, 2012, 144-148.
  • Daniela Urbanová – Václav Blažek, Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno 2008. LF 133, 2010, 433-436.
  • Reinhard Kiesler, Einführung in die Problematik des Vulgärlateins. Tübingen 2006. ZJKF 51, 2009, 135-137.
  • Další konvertita 4. století. Anne-Marie Turcan-Verkerk, Un poète latin chrétien redécouvert: Latinius Pacatus Drepanius, panégyriste de Théodose. Bruxelles 2003. ZJKF 48, 2006, 138-144.
  • Encyklopedie jazyků Evropy, (ed.) Glanville Price. Z anglického originálu Enyclopedia of Languages of Europe, Oxford 1998, přeložili Václav Černý, Sáva Heřman, Zlata Kufnerová. Praha 2002. LF 127, 2004, 421-428. (S D. Muchnovou).
  • Další dva překlady v edici Poslední Římané. Macrobius, Saturnálie. Výbor a předmluva Martin C. Putna, překlad Jakub Hlaváček, Praha, Herrmann & synové 2002. Sulpicius Severus, Život svatého Martina. Překlad Pavel Ryneš, předmluva a komentář Martin C. Putna, Praha, Herrmann & synové 2002. Auriga (ZJKF) 46, 2004, s. 89–98.
  • Božskému Rudolfovi II. Giordano Bruno. To Divine Rudolphus II., Praha 2001, Auriga (ZJKF) 44, 2002, s. 106–108.
  • Davidis Ruhnkenii Oratio De doctore umbratico, ed. Helgus Nikitinski, Napoli 2001, Auriga (ZJKF) 44, 2002, s. 108–110.
  • Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVI, předmluva, překlad, komentář Hana Šedinová, Praha 2000, Auriga (ZJKF) 44, 2002, s. 101–104.
  • Isidor ze Sevilly, Etymologie I–III, překlad a poznámky Daniel Korte, úvodní studie Jan Kalivoda, Praha 2000, Auriga (ZJKF) 43, 2001, s. 138–142.
  • Dva zcela odlišní průvodci městem Římem: Carolus Egger, Roma aeterna. Praecipua urbis monumenta latine scientibus explanata. Isola dei Liri, Editrice Pisani 2000; Sofie Pescarini, Řím. Archeologický průvodce po antickém Římě. Z německého vydání knihy Roma přeložila Dagmar Steidlová. Dobřejovice, Rebo Productions 2000, Auriga (ZJKF) 43, 2001, s. 120–124.
  • Isidor ze Sevilly, Etymologiae IX, překlad a předmluva I. Zachová, poznámky I. Zachová a H. Šedinová, Praha 1998, Auriga (ZJKF) 42, 2000, s. 131–133.
  • Silva Šenková, Latinsko-český, česko-latinský slovník, Olomouc 1999, 2. vyd., Auriga (ZJKF) 42, 2000, s. 118–121.
  • Učebnice latiny Hanse H. Orberga po půl století existence, Auriga (ZJKF) 42, 2000, s. 60–63.
  • Walentowski, Kommentar zur Vita Antoninus Pius der Historia Augusta, Bonn 1998, Graecolatina Pragensia 17–18, (1998) 2000, s. 136–137.
  • Graf (Hrsg.), Einleitung in die klassische Philologie, Stuttgart – Leipzig 1997, Auriga (ZJKF) 41, 1999, s. 127–129.

  Monografie

  • Studien zu Kaiserbiographien Suetons, Praha 1968 charakteristika Suetoniova literárního díla v souvislostí s diskusí o jeho místě v dějinách římské literatury.
  • Untersuchungen zu den Scriptores Historiae Augustae, Praha 1975 – studie o charakteru a autorství pozdnělatinského souboru císařských biografií. Argumentace ve prospěch jednotného autorství díla.

  Překlady antických literárních děl do češtiny

  spolu s Janem Burianem:

  • Hérodiános, Řím po Marku Aureliovi, Praha 1975.
  • Synové slávy – oběti iluzí. Z pozdních římských panegyriků, Praha 1977.
  • Portréty světovládců (Historia Augusta) I, II, Praha 1982.
  • Appiános, Zrod římského impéria, Praha 1986.
  • Appiános, Krize římského impéria, Praha 1989.

  samostatně:

  • Eutropius, Festus, Stručné dějiny Říma, Slavné osobnosti města Říma. Praha, Arista, Baset, Maitrea 2008. 319 s. (Předmluva k překladu: Tři rozdílné historické přehledy ze čtvrtého století, 7-37).
  • Velleius Paterculus a Florus. Dvojí pohled na římské dějiny. Praha, Arista a Baset 2013. 584 s. (Předmluva: Dvojí pohled na římské dějiny, 7-40).

  Ostatní

  • Slovník latinských spisovatelů. Praha Leda 2004(2), 2. upravené vydání. (Celkem 82 hesel, z toho menších 44)
  Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.