Témata diplomových prací

Starořecký jazyk

Vedoucí práce – doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

 • Vývoj názorů na slovní druhy v řeckých gramatických textech v antice (studie, výběr textů, překlad a komentář)
 • Jazyková charakteristika pohomérské epiky (charakteristika jazykových rysů daného autora, pokus o identifikaci faktorů, které jazyk daných autorů ovlivnily)
 • Používání prézentu historického v řecké historické próze a jeho ekvivalenty v češtině zejm. z hlediska temporálního a aspektuálního
 • Funkce imperfekta v narativním textu
 • Obsahové propozice po tzv. slovesech declarandi
 • Obsahové propozice po slovese skeptomai

Řecké dějiny

Vedoucí práce – PhDr. Jan Souček, CSc.

 • Obraz athénské minulosti v Ísokratově díle
 • Struktury řecké společnosti homérské doby v proměnách bádání
 • Politická individualita a svrchovaná moc lidu v athénské demokracii

Vedoucí práce – Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.

 • Muž s papouškem v Římě i mezi barbary – úvod, překlad a komentář zlomků Olympiodóra z Théb
 • Úvod, překlad a komentář zlomků Prisca z Pania
 • Úvod, překlad a komentář zlomků Malcha z Filadelfie
 • Úvod, překlad a komentář knihy LII dějiny Cassia Diona – řečí Agrippovy a Maecenatovy proti a pro monarchii

Řecká literatura

Vedoucí práce – Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

  • Hippokratés, Peri sarkón, překlad a komentář
  • Hippokratés, Peri fysón, překlad a komentář
  • Intertextualita a řecký mýtus: variace jako cesta poznání (proměny mytických syžetů v řecké tragédii – na vybraných dramatech)
  • Kdo a jak začíná vyprávět (role vypravěče v řeckém románu)

Po dohodě s vyučujícím lze zvolit jiné téma.