Povinná četba

Stáhnout seznam četby jako pdf:
https://urls.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/66/2018/03/četba-k-SZZK-STAROŘEČTINA.pdf

Povinná četba v originálních textů

AGR600002 Překlad a výklad řeckých textů I (obor Starořečtina)

 • Isocrates Helenae encomium
 • Lucianus Prometheus
 • Lysias Pro infirmo
 • Plutarchus Pericles
 • Sophocles Antigone

nebo jiné texty ve srovnatelném rozsahu

AGR600020 Překlad a výklad řeckých textů I (obor Řecká antická filologie)

 • Isocrates Helenae encomium
 • Lysias Pro infirmo
 • Plutarchus Pericles
 • Sophocles Antigone

nebo jiné texty ve srovnatelném rozsahu

AGR600021 Překlad a výklad řeckých textů II (obor Starořečtina + Řecká antická filologie))

 • Výbor z řecké lyriky (vše kromě elegií a epigramů)
 • Aristophanes Aves
 • Aischylus Persae
 • Menander Dyscolus

AGR600004 Latina pro řečtináře

 • Cicero In Catilinam I
 • Caesar Bellum Gallicum I
 • Ovidius Metamorphoses I 1-4; 89-150; 452-567; 689-712

Povinná četba v překladu

AGR600021 Překlad a výklad řeckých textů II

 • Válka žab a myší
 • Ps.-Hésiodos Život Homérův (AP, O cizích osudech)
 • Euripidés: další tragédie nezahrnuté v četbě bakalářského studia
 • Aristofanés: další komedie nezahrnuté v četbě bakalářského studia
 • Xenofón Vzpomínky na Sókrata
 • Platón Kratylos, Timaios
 • Lysias Za starého chromce (AP, Tribuni výmluvnosti)
 • Appianos Zrod římského impéria (AK 55): Z knihy makedonské, Kniha syrská 
 • Cicero O přirozenosti bohů (Praha 1948)
 • Músaios Héró a Leandros
 • Epiktétos Rozpravy (I. kniha) (AK 10)
 • Diogenés Laertios Životy, názory a výroky proslulých filosofů (Knihy V a VIII)
 • Obrázky z řeckého života (AK)
 • Petronius Satyrikon
 • Plútarchos Solón a Publicola, Periklés a Fabius Maximus; z Moralií: O lásce a přátelství (AK 56, 2 tituly dle vlastního výběru) nebo O delfském E
 • Báje a povídky (AP, několik titulů dle vlastního výběru)
 • Ps.-Longinus O vznešenu
 • Iamblichos O mystériích egyptských (bez částí 4.-6. Abammonovy odpovědi)
 • Iúlianos Hostina císařů (Praha 1948) nebo Listy (AP, Píši ti, příteli)
 • Flavius Josephus Válka židovská (AK 64, knihy IV-VII)
 • První list Klementův (in: Spisy apoštolských otců, Kalich, Praha 1985)
 • Pseudo-Tomášovo evangelium dětství; Nikodémovo evangelium (Akta Pilátova a Kristův sestup do pekel) (vše v: Neznámá evangelia I, Novozákonní apokryfy, Praha 2001)
 • Athanasios z Alexandrie Život sv. Antónia (Praha 1928)
 • Basil z Caesareje Devět kázání o stvoření světa (dvě homílie)
 • Klémens Alexandrijský Pobídka Řekům

Povinná četba ke SZZk

v řečtině:

  • Thucydides II
  • Plato Phaedrus
  • Homerus Ilias XVI

nebo jiné tituly v podobném rozsahu.

v překladu:

Předpokládá se znalost textů předepsaných v bakalářském i navazujícím magisterském studiu.