Povinná četba

Stáhnout seznam četby jako pdf

Povinná četba originálních textů

AGR100044 Řecký jazyk II

Součástí ústní zkoušky je překlad vybrané části řeckého textu z komentovaného vydání Steinmannův Výbor ze spisů Xenofóntových… Přepracoval J. Říha, 4. vyd., Praha 1914-1916:

 • Kýros v Medii a u dědečka (Cyr. 1,2,1-2; 1,3; 1,4,1-2), tj. str.19-27
 • Kýrova smrt (Cyr. 8,7), tj. str. 37-43
 • Xenofón řečí povzbuzuje mysl vojáků (An. 3,2), tj. str. 86-93

AGR100049 Samostatná četba řeckých autorů (pro studenty oboru Řecká antická filologie)

  • Evangelium podle Matouše
  • Výbor z řecké lyriky [výbor z elegií a epigramů]; popř. jiné texty v odpovídajícím rozsahu
  • Lucianus Prometheus

AGR100016 Samostatná četba a výklad textu I (pro studenty oboru Starořečtina)

 • Homerus Odyssea I, 1-80; IX
 • Evangelium podle Matouše
 • Výbor z řecké lyriky (výbor z elegií a epigramů); popř. jiné texty v odpovídajícím rozsahu

AGR100021 Samostatná četba a výklad textu II (pro studenty oboru Starořečtina)

 • Sophocles Oidipus tyr.
 • Demosthenes Philippica III
 • Herodotus I
 • Aristoteles Poetica, kap. 1-6

Povinná četba v překladu

AGR100007 Dějiny řecké literatury I.: archaické Řecko a doba klasická

Znalost titulů označených hvězdičkou * bude předpokládána při zkoušce z dějin starověkého Řecka; do seznamu nejsou pojaty tituly, které tvoří součást povinné četby v řeckém jazyce a jejichž znalost se předpokládá.

Zkratky: AK = Antická knihovna; AP = Antická próza.

   • Homér Ilias, Odysseia
   • Homérské hymny
   • Hésiodos: Theogonia (O zrození bohů), Práce a dny
   • Nejstarší řecká lyrika (AK 44)
   • Řecká lyrika (uspoř. F. Stiebitz; jen básníci nezastoupení v předchozím titulu)
   • Zlomky předsokratovských myslitelů (vybral a přel. K. Svoboda)
   • Diogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů (knihy I-III a IX)
   • Hérodotos Dějiny*
   • Aischylos tragédie (všechny kromě Prosebnic)
   • Aristofanés Jezdci, Oblaka, Žáby, Ženský sněm nebo Lysistraté, Ženy o Thesmoforiích
   • Sofoklés tragédie (všechny; AK 29)
   • Euripidés Bakchantky, Élektra, Helena, Héraklés, Ifigeneia v Aulidě, Ifigeneia v Tauridě, Trójanky, Orestés, Kyklóp (AK 39,54,57)
   • Thúkydidés Dějiny peloponnéské války*
   • Xenofón Anabasis*, Hostina, O hospodaření* (Oikonomikos), O Kýrově vychování, O spartské ústavě* nebo O státních důchodech* (Poroi), Sókratova obhajoba (AK 5 a 15)
   • Platón Euthyfrón, Kritón, Ión, Prótagoras, Gorgias
   • Aristotelés Poetika, Rétorika
   • Gorgias Chvála Heleny (AP, Tribuni výmluvnosti)
   • Isokratés K Filippovi* (AP, Tribuni výmluvnosti)
   • Démosthenés Řeči na sněmu*
   • Arrianos Tažení Alexandra Velikého* (AK 14)
   • Antika v dokumentech I *