Témata diplomových prací

Novořecká literatura

Vedoucí práce — Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D.

 • Praha v literární tvorbě řeckých autorů (Alexis Parnis, Panagiotis Konidaris)
 • Novořecká literatura v české překladové literatuře do r. 1989
 • Řecké a slovanské pohádky
 • V. B. Nebeský jako překladatel z novořečtiny

Novořecký jazyk

Vedoucí práce – Mgr. Dita Vořechovská

 • Slovesný vid v novořečtině a češtině – paralely a rozdíly
 • Sémantické posuny původního starořeckého lexika v současné novořečtině
 • Novořecká adverbia z morfologického a syntaktického hlediska

Novořecké dějiny, kulturní vývoj a reálie

Vedoucí práce – Phdr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.

 • Řecko-turecké vztahy
 • Řečtí uprchlíci z občanské války v zemích východního bloku
 • Socio-kulturní situace v určitém časovém období (diktatura, poválečná léta, formování novodobého státu)
 • Řecká emigrace ve vybraných mikroregionech (Jeseníky, Krnov, Brno, Ostrava atd.)
 • Domovy řeckých dětí v Československu (Nové Hrady, Sobotín, Klokočov atd.)
 • Krize v Řecku a její ohlas v českých mediích
 • Karolos Tsizek – překladatel českých literátů

Po dohodě s vyučujícím je možno si zvolit i jiné téma.