Témata diplomových prací

Vedoucí práce: Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

 • Gervasius z Canterbury, Tractatus de combustione et reparatione Cantuarensis ecclesiae (překlad textu, komentář)
 • Guibert z Nogentu, De pignoribus sanctorum (O relikviích svatých)
 • Role relikvií ve středověku
 • Řehoř Veliký – Dialogy (postava sv. Benedikta)
 • Benediktova řehole – zdroje, rozbor
 • Iohannes Porta de Annoniaco – Cesta Karla IV. do Říma r. 1355 (překlad textu, komentář)
 • Popisy Říma ve středověku

Vedoucí práce: doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.

 • Mistři pražské university na konci 14. století – díla dochovaná v knihovně v Elblągu
 • Vnitřní exil českých katolíků v 15. století
 • Svatý Nikdo (Sermo de Sancto Nemine) v českých zemích a středověká parodie
 • Dílo Matouše Berana z Roudnice
 • Jak si zapamatovat Lombardovy Sentence
 • Scutum fidei v českých zemích
 • Vybrané dopisy sv. Cypriana – překlad a rozbor
 • Nejstarší kázání – komentovaný překlad vybraných kázání Zenona z Verony
 • Převypravování Bible v českých zemích
 • Doctrinale puerorum Alexandra de Villa Dei a středověká mnemotechnika
 • Sobria ebrietas ve středověku

Po dohodě možná také další témata ze středověké latinské literatury nebo práce se středověkými rukopisy (např. edice latinského textu s komentovaným překladem nebo překlad již vydaného textu s analýzou).