Povinná četba

Stáhnout seznam četby jako pdf

Povinná četba ke SZZk

Primární literatura v latinském originále:

 • Vulgata: Genesis, Psalmi poenitentiales (č. 6,31,37,50,101,129,142), Janovo evangelium, Epistola ad Romanos
 • Beda Venerabilis Historia ecclesiastica gentis Anglorum (De obitu Bedaea kapitoly 25–34 z 1. knihy)
 • Cosmas Pragensis Chronica Bohemorum (1. kniha)
 • Einhard Vita Caroli Magni (kapitoly 21–32)
 • Zbraslavská kronika (kapitoly 1–36 1. knihy)
 • Karel IV. Vita Caroli (kapitoly 1–3, 7, 8, 15, 20)
 • Versus de passione sancti Adalberti
 • Gumpoldova legenda
 • Carmina Burana (č. 26, 41, 42, 44, 63, 64, 70, 77, 79–82, 117, 132, 145, 147,155, 156, 172, 174, 179, 189, 191, 193, 194, 200, 215)
 • Gesta Romanorum (kapitoly 11, 15, 134, 135, 141)
 • Petrus Alfonsi Disciplina clericalis (kapitoly 13–15)
 • Gualterus de Castellione Alexandreis (10. kniha)
 • Notker Liber hymnorum (hymny 1–9)
 • jitřní mše vánoční
 • Visitatio sepulchri – Svatojiřské oficium

Plné texty latinských originálů výše uvedených textů jsou studentům k dispozici na CD k okopírování ve výpůjčních hodinách v knihovně ÚŘLS

Primární literatura v českém překladu:

 • Bible: Pentateuch, Job, Píseň písní, Daniel, celý Nový Zákon
 • Sestra Múza: světská poezie latinského středověku, (usp. A. Vidmanová. Praha 1900)
 • Jacobus de Voragine Legenda Aurea (přel. A.Vidmanová a V. Bahník. Praha 1984)
 • Isidor ze Sevilly Etymologie I-III (přel. D. Korte. Praha 2000)
 • Augustinus Křesťanská vzdělanost (přel. J. Nechutová. Praha 2004)
 • Abélard Historia calamitatum mearum (Dopisy utrpení a lásky) (přel. J. Pavel. Praha 2003)
 • Caesarius z Heisterbachu Vyprávění o zázracích (In: Středověký život v zrcadle exempel, přel. J. Nechutová. Praha 2009)
 • Hrosvita z Gandersheimu Duchovní dramata (přel. I.Zachová. Praha 2004)
 • Regula Benedicti – Řehole Benediktova (přel. A. Franecová.Praha 1998)
 • Tomáš Akvinský De ente et essentia (Jsoucno a bytí) (přel. S. Sousedík. Praha 1992)
 • Kosmova kronika česká (přel. K. Hrdina a M. Bláhová. Praha 2012)
 • Boethius Filosofie utěšitelka (přel. J. Hrůša. Olomouc 1995)
 • Kristiánova legenda (přel. J. Ludvíkovský. Praha 2012)
 • Jeroným Legendy o poustevnících (přel. J. Šubrt. Praha 2002)
 • Beda Ctihodný Církevní dějiny národa Anglů (přel. M. Moravová.Praha 2008)
 • Zbraslavská kronika (přel. F. Heřmanský. Praha 1976)
 • +jedna kronika z řady Memoria medii aevi, nakl. Argo
 • +jedna kniha z řady Knihovna středověké tradice, nakl. OIKOYMENH
 • +jedno dílo Jana Amose Komenského

Doporučená sekundární literatura ke SZZk:

 • Curtius, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998 (alespoň kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, 14 a exkurzy).
 • Franzen, August. Malé církevní dějiny. Praha 1992.
 • Jiroušková, Lenka, ed. Speculum medii aevi. Sborník z cyklu přednášek ke středověké literatuře. Praha 1998.
 • Langosch, Karl. Mittellatein und Europa. Darmstadt 1990.
 • LeGoff, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha 1991.
 • Nechutová, Jana. Středověká latina. Praha 2002.
 • Nechutová, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 2000.
 • Nechutová Jana – Stehlíková, Dana. Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha 2013.
 • Spunar, Pavel. Kultura středověku. Praha 1995.
 • Stehlíková, Eva. A co když je to divadlo. Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem. Praha 1988.
 • Vidmanová, Anežka. Laborintus. Latinská literatura středověkých Čech. Praha 1994.
 • + jedna kniha z edice Historické myšlení či Každodenní život, nakl. Argo.
 • + jedna kniha z edice Kulturní historie, nakl. Vyšehrad.
 • + tři volitelné medievistické tituly (i cizojazyčné).

Doporučení vyučujících:

 • Zachová, Jana – Nový, Rostislav. Slavníkovci ve středověkém písemnictví. Praha 1987. [JK]
 • D’Angelo, Edoardo. Letteratura latina medievale. Una storia per generi. Řím 2009. [IA]
 • Hexter, Ralph – Townsend, David, eds. The Oxford Handbook of Medieval Latin Literature. Oxford 2012. [LD]