Témata bakalářských prací

Latinská lingvistika

Vedoucí práce – doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

 • Užití frekventativ v latině
 • Latinská kvalitativní abstrakta
 • Konkurence účelového dativu a vazby ad + akuz.
 • Stupňování adjektiv v pojetí latinských gramatiků

Římské dějiny

Vedoucí práce – doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

 • Komentář k vybraným Ciceronovým dopisům (i více prací)
 • Virtus ve 3. dekádě Liviových Dějin
 • Ciceronův obraz Caesara v 1. – 5. řeči proti M. Antoniovi

Vedoucí práce – Mgr. Ivan Prchlík, PhD.

 • Tzv. (Enmannsche) Kaisergeschichte – vývoj pohledu na ztracené historické dílo a
  zhodnocení moderních teorií
 • Prameny Origo gentis Romanae: je jejich výčet v úvodu díla důvěryhodný? Vývoj
  pohledu v moderní literatuře

Latinská literatura

Vedoucí práce – Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

 • Bukolické dílo Calpurnia Sicula – ironie nebo panegyrik?
 • Pohled římských křesťanských spisovatelů na divadlo
 • Klára Pražáková jako překladatelka římské komedie
 • Dva překlady Senecovy Medey: Čestmír Vránek, Petr Polehla

Latinská medievistika

Vedoucí práce – Mgr. Iva Adámková, Ph.D.

 • Rétorické prostředky v Dialozích Řehoře Velikého
 • Einhard – Vita Caroli (postava panovníka a antické vzory)
 • Recepce Suetonia ve středověku
 • Popis římských antických památek ve 12. a 13. století

Vedoucí práce – doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.

 • Obskurní gramatik Virgilius Maro Grammaticus
 • Pozdněstředověké mnemotechnické verše o eucharistii
 • Jak si zapamatovat Lombardovy Sentence
 • Scutum fidei v českých zemích
 • Vybrané dopisy sv. Cypriana – překlad a rozbor
 • Nejstarší kázání – komentovaný překlad vybraných kázání Zenona z Verony
 • Summarium Biblicum – přepis a analýza rukopisu české provenience

Vedoucí práce – PhDr. Jan Kalivoda

 • Vliv latinského překladu Bible na jazyk 1. knihy Kroniky Zbraslavského kláštera
 • Vojtěšská legenda Versus de passione sancti Adalberti – vývoj názorů odborné literatury a současný stav poznání
 • Charakteristika středověkých komentářů učebnice Ars maior Aelia Donata
 • Vývoj středověké analistiky v raném středověku a analýza vybraných pasáží některých významných textů

Vedoucí práce – PhDr. Marta Vaculínová, Ph.D.

 • Staré pověsti české a jejich zpracování v novolatinské poezii v Čechách
 • Básnické popisy letohrádku Hvězda, jejich analýza a srovnání

Po dohodě s vyučujícím lze zvolit i jiné téma.

Úvod > Studium > Latinský jazyk a literatura > Bakalářské studium > Témata bakalářských prací