Povinná četba

Stáhnout seznam četby jako pdf

Četba k jednotlivým předmětům

ALT100032 Latinský jazyk a četba I

 • Cornelius Nepos Themistocles, Hannibal, Cato, Atticus
 • Výbor z Catulla, Martiala, Phaedra ad. (v rozsahu 200 veršů)

ALT100038 Latinský jazyk a četba II

 • Caesar Commentarii de bello Gallico I, VI

ALT100044 Úvod do četby latinských prozaických textů

 • Cicero In Catilinam I, IV

ALT100045 Úvod do četby latinských básnických textů

 • Ovidius Metamorphoses
  • kn. I 1-­‐415; 452-­‐567
  • kn. III 339-­‐510
  • kn. IV 55-­‐166
  • kn. VIII 183-­‐235
  • kn. IX 1-­‐97
  • kn. XII 39-­‐63
  • kn. XIV 101-­‐153
  • kn. XV 745-­‐879

ALT100046 Archaická latina

 • Plautus Miles gloriosus

ALT100048 Samostatná četba římských autorů

 • Sallustius Bellum Iugurtinum
 • Cicero De imperio Cn. Pompei
 • Vergilius Aeneis I

Povinná četba k bakalářské zkoušce

 • V latině:
  • Cicero Laelius de amicitia
  • Livius I
  • Vergilius Aeneis II, VI
 • V překladu:
  • Plautus Amfitryon, Mostellaria, Menaechmi, Pseudolus, Aulularia
  • Terentius Andria nebo Eunuchus
  • Cicero Proti Verrovi, O velitelské moci Cn. Pompeia, Za básníka Archiu, O povinnostech nebo Tuskulské hovory
  • Publilius Syrus Myšlenky (výbor z překladu Z. Vysokého)
  • Caesar Zápisky o válce galské
  • Vitruvius Pollio Deset knih o architektuře (knihy I a V)
  • Lucretius O přírodě
  • Catullus celé dílo
  • Nepos: 2 až 4 životopisy dle vlastního výběru
  • Sallustius Spiknutí Catilinovo
  • Vergilius: celé dílo
  • Horatius: celé dílo
  • Livius: knihy 1. nebo 3. dekády
  • Tibullus: 1 kniha
  • Propertius: I. a IV. kniha
  • Ovidius Listy heroin nebo Umění milovat nebo Lásky, Tristia nebo Listy z Pontu (1 kniha)
  • Homér Ilia, Odysseia
  • Hésiodos Práce a dny
  • Výbor z řecké lyriky (Fr. Stiebitz)
  • Sofoklés Oidipús král, Antigona
  • Eurípidés Trójanky, Médeia, Faidra
  • Aristotelés Poetika
  • Theokritos Idyly
  • Aristofanés Jezdci, Lýsistraté
  • Platón Faidros, Symposion
  • Menandros Čí je to dítě? (Epitrepontes)
  • Starý zákon: Genesis, Job, Píseň písní, Daniel
  • Nový zákon: jedno z evangelií