Témata diplomových prací

Latinská lingvistika

Vedoucí práce – doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

  • Latinská deminutiva (formální i sémantický rozbor)
  • Stupňování sloves v latině
  • Latinské účinkové věty
  • Kategorie slovesného rodu v pojetí latinských gramatiků

Římské dějiny

Vedoucí práce – doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

    • M. Tullius Cicero a problém politické tolerance
    • Augustovy Res gestae a římští historikové
    • Seneca a Marcus Aurelius: římanství a „kosmické“ občanství

Vedoucí práce – Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.

    • Sulpicius Alexander a Renatus Profuturus Frigeridus – úvod (zhodnocení moderních theorií), překlad, komentář

Latinská literatura

Vedoucí práce – Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

    • Podoby a funkce konzervativismu v díle M. Cornelia Frontona
    • Endelechiova báseň De mortibus boum v kontextu římské bukolické tradice
    • Pomponiovo cento Versus ad gratiam Domini: křesťanská katecheze v bukolickém hávu
    • Německý a český překlad Horatiovy Poetiky od Karla Simeona Macháčka v kontextu dobového překladatelství

Po dohodě s vyučujícím lze zvolit jiné téma.