Starý systém studia

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Povinná četba

Státní zkouška

Četba ke státní zkoušce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Povinná četba

Státní zkouška

Četba ke státní zkoušce

Úvod > Studium > Starý systém studia