NOVĚ od ak. roku 2019/2020

Bakalářské studium

Specializace pro sdružené studium: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny antické civilizace, latinská medievistika, novořecký jazyk a literatura

Specializace pro samostatné studium: klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a středověku, jazyk a kultura starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma

Volba specializace: v přihlášce si uchazeč zvolí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené studium) nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Může zvolit i obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze specializací (viz výše).

Navazující magisterské studium

Úvod > Studium > NOVĚ od ak. roku 2019/2020