Státnice

Státní bakalářské i magisterské zkoušky by se na Ústavu řeckých a latinských studií měly konat v týdnu od 8. – 12. 6. 2020. Není jisté, zda to současná situace dovolí, sledujte proto, prosím, webové stánky našeho ústavu.

Pokud bude situace příznivá a akademický rok bude pokračovat podle harmonogramu, termín odevzdání závazné přihlášky je pro bakaláře i magistry 7. 5. 2020 a termín splnění studijních povinností před státní zkouškou je pro bakaláře i magistry 27. 5. 2020 (je nutné mít kontrolu hotovou, ne o ni jen do tohoto data požádat). Je samozřejmě možné, že se tyto termíny mohou změnit.

Držíme všem studentům palce a přejeme pevné nervy!