Státnice

Termín státnic v zimním zkouškovém období byl pro náš ústav stanoven na úterý 2.2.2021. Je to termín pro bakalářské i magisterské zkoušky. Státnice budou probíhat v omezeném režimu, přítomen bude pouze student a jeden člen komise, ostatní členové komise budou připojeni online. Vše bude probíhat ve „vysílacím“ studiu na hlavní budově, proto máme přidělen konkrétní den. Písemné práce se budou konat na ÚŘLS, harmonogram bude stanoven podle počtu přihlášených.

Data podání závazných přihlášek a kontroly splnění studijních povinností zůstávají prozatím nezměněna. Jsou to:

Bakaláři – termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 15.12.2020, termín kontroly splnění studijních povinností 20.1.2021.

Magistři – termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 8.12.2020, termín kontroly splnění studijních povinností 13.1.2021.

Termín odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací před únorovým termínem BZK a SZZK na ÚŘLS se stanoví na pátek 8. ledna 2021. 

Všem studentům přejeme hodně štěstí!