Státní závěrečné zkoušky – září 2018

SZK bakalářské, magisterské a obhajoby závěrečných prací se budou na ÚŘLS konat v termínu 3.9. – 7.9.2018.
Termín pro odevzdání závěrečných prací je do 31.7.2018 (nahrání do SIS i odevzdání tištěné podoby pracovního výtisku prostřednictvím podatelny FF – Palachovo nám.).
Prázdninové úřední hodiny podatelny najdete na webových stránkách fakulty.

Úvod > Acta diurna - aktuality > Státní závěrečné zkoušky – září 2018