SOUTĚŽ NEJLEPŠÍCH DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ

Z iniciativy Ing. Sotiriose Zavalianise, honorárního konzula Řecka v Pardubicích, vyhlašuje Česká společnost novořeckých studií SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU (BAKALÁŘSKOU NEBO MAGISTERSKOU) A DISERTAČNÍ PRÁCI na téma související s oblastí neogrecistiky (řecký jazyk, literatura, historie). Do soutěže je možné přihlásit práce obhájené na Univerzitě Karlově v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně. Práce budou posouzeny odbornou komisí a vítěz soutěže bude odměněn finanční cenou ve výši až 30 000 Kč.

Informace o způsobu podání návrhu naleznete na webu https://classics.phil.muni.cz/csns/soutez-studentskych-praci

Úvod > Acta diurna - aktuality > SOUTĚŽ NEJLEPŠÍCH DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ