Navazující magisterské studium Řecké antické filologie

Typ studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Řecká antická filologie (dvouoborová)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

  • Ke studiu může být přijat uchazeč, který složil státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu na oboru starořečtina nebo na na příbuzném oboru a v tom případě prokáže znalost starořečtiny na úrovni bakalářské zkoušky ze starořečtiny a rovněž dobrou znalost antické literatury, antických dějin a kultury.
  • Uchazeč předloží seznam přečtených děl antických autorů (v originále i v překladech) a prostudované sekundární, odborné literatury k oboru, kopii bakalářské práce nebo její teze a strukturovaný životopis.
  • Uchazeč dále musí splnit podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s § 49., odst. 5 zákona č. 111.

Ukázkový přijímací test je ke stažení na těchto odkazech: test a klíč.

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Řecká antická filologie > Navazující magisterské studium Řecké antické filologie