Navazující magisterské studium Latinského jazyka a literatury

Typ studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Latina (dvouoborová) / Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
Kombinovatelnost: se všemi obory, které to umožňují

  • Ke studiu může být přijat uchazeč, který složil státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu na oboru latina nebo na příbuzném oboru a v tom případě prokáže znalost latinského jazyka na úrovni bakalářské zkoušky z latiny a rovněž dobrou znalost antické literatury, antických dějin a kultury.
  • Uchazeč předloží seznam přečtených děl antických autorů (v originále i v překladech) a prostudované sekundární, odborné literatury k oboru.
  • Uchazeč dále musí splnit podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s § 49., odst. 5 zákona č. 111.

Ukázkový přijímací test ke stažení zde.

Více oficiálních informací k přijímacímu řízení na FF UK a seznam otevíraných oborů najdete zde.

Úvod > Přijímací řízení > Latinský jazyk a literatura > Navazující magisterské studium Latinského jazyka a literatury