Pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické pro ÚŘLS:
Samostatná individuální práce s materiály, studenti využijí digitální zdroj OPPA a další na facebooku katedry PVHAS, a zde především oddíl Paleografie-středověk, záložky První čtení, Abecedy, Zkratky, Typologie latinských písem 9.-15. století.
Děkuji a zdravím, Hana Pátková
Úvod > Acta diurna - aktuality > Pomocné vědy historické