NOVĚ od ak. roku 2019/2020

Obecné informace k přijímacímu řízení lze nalézt na:

https://www.ff.cuni.cz/uchazec

 

Bakalářské studium

informační leták
ukázkový vědomostní test + klíč
doporučená literatura ke zkoušce

– starořecký jazyk a literatura

– latinský jazyk a literatura

– dějiny antické civilizace

– latinská medievistika

– klasická filologie

– řecká filologie

– latinský jazyk a kultura antiky a středověku

– jazyk a kultura starověkého Řecka

– jazyk a kultura starověkého Říma

informační leták
ukázkový vědomostní test
doporučená literatura ke zkoušce

KOMBINOVATELNOST

Specializace pro sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL), latinský jazyk a literatura (LJL), dějiny antické civilizace (DAC)

Specializace pro samostatné i sdružené studium: latinská medievistika (LM)

Specializace pro samostatné studium: každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (viz údaje v závorkách) – klasická filologie (SJL+LJL), řecká filologie (SJL+novořecký jazyk a literatura), latinský jazyk a kultura antiky a středověku (LJL+LM), jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC), jazyk a kultura starověkého Říma (LJL+DAC)

Volba specializace: v přihlášce si uchazeč zvolí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené studium) nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Může zvolit i obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze specializací (viz výše).

předpokládaný termín přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 bude v září 2019. Další informace v brzké době.

 

Navazující magisterské studium – informační leták

předpokládaný termín přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 bude v září 2019. Další informace v brzké době.

Informace týkající se studijních záležitostí podávají:

Úvod > NOVĚ od ak. roku 2019/2020