Dr. Ctibor získal Cenu Arnošta z Pardubic! A událo se nejen to…

Cena Arnošta z Pardubic je určena akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických a podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.

V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK cenu získal Mgr. Michal Ctibor, Ph.D. z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK za interpretační kurzy latiny (neoficiálněji řečeno – za YT kanál Cicerone duce).

 

Další ocenění, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, získala v rámci překladatelského týmu pod vedením prof. Skřejpka i naše doktorandka Mgr. Klára Žytková:

Oceněnou publikací jsou Digesta neboli Pandekty, svazek II. Jedná se o překlady základních pramenů římského práva do češtiny, které zásadním způsobem ovlivnily další právní vývoj nejen kontinentální Evropy, ale i anglosaského práva.

Snad zde oceněné poznáme…

 

Úvod > Acta diurna - aktuality > Dr. Ctibor získal Cenu Arnošta z Pardubic! A událo se nejen to…