Periodika

graecolatina

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) – PHILOLOGICA je vědecký časopis vydávaný Univerzitou Karlovou v Praze v nakladatelství Karolinum od r. 1954. V současné době vychází třikrát ročně. Periodikum je zařazeno do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a do databáze ERIH (2011 NAT). Odkaz na stránky Acta Universitatis Carolinae – Philologica

V rámci tohoto časopisu vycházejí pod názvem GRAECOLATINA PRAGENSIA tematická čísla zaměřená na řecká a latinská studia.

GRAECOLATINA PRAGENSIA (GLP) přinášejí studie domácích i zahraničních badatelů v oblasti latinské a řecké lingvistiky, antických literatur, starověkých dějin, klasické archeologie, antické filozofie, latinské medievistiky, byzantologie, novolatinských a novořeckých studií a recepce antiky v moderních kulturách. Články jsou publikovány ve světových jazycích a opatřeny cizojazyčným a českým shrnutím. O založení řady GLP se zasloužil univ. prof. Antonín Salač, který jí také dal jméno. První číslo vyšlo v r. 1960.

V GLP jsou uveřejňovány původní články a recenze. Články jsou podrobovány recenznímu řízení dvou nezávislých lektorů, zhruba v polovině případů ze zahraničí (peer review).

Anotované obsahy jednotlivých čísel GLP
– od čísla XXIV/2012 jsou jednotlivé články k dispozici v pdf on-line (Open Acces)

 

auriga AURIGA – Zprávy Jednoty klasických filologů

   Časopis vědecké společnosti

Jednota klasických filologů (JKF)

   přináší:
 • odborné i vědecko-popularizační články z oblasti antiky, medievistiky a příležitostně i novořečtiny (s résumé ve světovém jazyce);
 • původní překlady (nebo jejich ukázky);
 • informace o konferencích, výstavách a jiných významných událostech u nás a na Slovensku;
 • soupis diplomových prací, které byly obhájeny v daném roce na fakultách u nás i na Slovensku;
 • recenze na překlady antických děl, přeloženou vědecko-populární literaturu i původní vědecké práce.

Vychází od roku 1959 pod názvem Zprávy Jednoty klasických filologů, od roku 1992/1993 pod názvem Auriga a je přímým pokračovatelem Listů filologických, které vydával spolek Jednota českých filologů (předchůdce JKF) od r. 1873.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleného Radou pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008.

Články jsou podrobovány posouzení nezávislých recenzentů.

Časopis je distribuován zdarma členům JKF. Ostatní zájemci si mohou aktuální číslo koupit v knihkupectví Karolinum. Starší čísla je možné si objednat na knihkupectvi@ruk.cuni.cz.

Úvod > Věda > Periodika