Mgr. Martin Surovčák

  Konzultační hodiny
  Adresa

  Specializace

  novořecký jazyk

  Odborné zájmy

  • Novořecká lingvistika
  • Fonologie novořečtiny
  • Postavení řečtiny v rámci balkánského jazykového svazu
  • Translatologie
  • Řecký folklór

  Vzdělání

  2014–2015   Doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
  od r. 2012     Prezenční doktorské studium v oboru novořecký jazyk a literatura, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
  2010–2013   Magisterské navazující studium v oboru novořecký jazyk a literatura, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
  2010–2012   Magisterské navazující studium v oboru balkanistika, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
  2007–2010   Bakalářské studium v oboru balkanistika, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
  2007–2010   Bakalářské studium v oboru novořecký jazyk a literatura–obecná jazykověda, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

  Zaměstnání a odborná praxe

  od r. 2015    akademický pracovník, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
  od r. 2015    soudní tlumočník řečtiny a albánštiny
  od r. 2014    OSVČ – překladatelství a tlumočnictví řečtiny a albánštiny

  Zahraniční stipendia a stáže

  Mezinárodní seminář albánského jazyka, literatury a kultury, Priština, Kosovo
  2013–2014   Filologická fakulta, Univerzita v Prištině, Kosovo (stipendium Visegrádského fondu)
  2011   Filologická fakulta, Univerzita v Prištině, Kosovo (Freemover MŠMT ČR)
  2010   Plovdivski Universitet Paisii Chilendarski, Plovdiv, Bulharsko (mezifakultní dohoda)

  Granty a projekty

  a) vědecké

  b) výukové

  Inovace předmětu Úvod do albanistiky, FF MUNI, obor balkanistika

  Konference a přednášky

  Laetae Segetes V, FF MU, Brno
  Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, FF MU, Brno
  Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit, Kosovská akademie věd, Priština, Kosovo
  Kdy se tluče do plechu? České a novořecké frazémy vztahující se k řečovému aktu (v rámci cyklu přednášek České společnosti novořeckých studií), FF MU, Brno
  Napříč kulturou pontských Řeků (v rámci cyklu přednášek České společnosti novořeckých studií), FF MU, Brno

  Publikace

  Vědecké monografie

  Učební texty

  • SUROVČÁK, Martin. Základy albanistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 183 s. ISBN 978-80-210-6587-1.

  Odborné články v recenzovaných časopisech

  • SUROVČÁK, Martin. Novořecké výpůjčky v albánštině vztahující se k materiální kultuře. Porta Balkanica, Brno, 2010, roč. 2/2010, č. 2, s. 40–46. ISSN 1804-2449.
  • SUROVČÁK, Martin. Za tureckou kávou a starými balkánskými kavárnami. Porta Balkanica, Brno, 2010, roč. 2/2010, č. 1, s. 33–40. ISSN 1804-2449.
  • SUROVČÁK, Martin. Kam zmizelo „ch“ na Balkáně? Porta Balkanica, Brno, roč. 2/2010, č. 1, s. 41– 44. ISSN 1804-2449.
  • SUROVČÁK, Martin. Jan Urban Jarník (1848–1923): zakladatel české albanistiky. Porta Balkanica, roč. 5/2013, č. 2, s. 9-17. ISSN 1804-2449.
  • SUROVČÁK, Martin. K využití Hammingovy metriky při výzkumu fonotaktiky novořečtiny. Porta Balkanica, Brno: Porta Balkanica o.s., 2015, roč. 2015, č. 2, s. 4-10. ISSN 1804-2449.
  • SUROVČÁK, Martin. První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU. Opera Slavica, Masarykova univerzita, roč. 23/2013, č. 4, s. 341–344. ISSN 1211-7676.
  • SUROVČÁK, Martin. Uhranutí a kletba v balkánské tradici. Porta Balkanica, roč. 3/2011, č. 1–2, s. 64-–71. ISSN 1804-2449.
  • SUROVČÁK, Martin. „Kampak jdou muhadžirové?“ Exodus Albánců z jižního Srbska. Porta Balkanica, Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 4/2012, č. 1–2, s. 20–31. ISSN 1804-2449.

  Kapitoly v monografiích a články v konferenčních sbornících

  • SUROVČÁK, Martin. Të folmet e shqipes në dritën e distancave tipologjike. In Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare 30/2. Prishtinë: Fakulteti i Filologjisë, 2011. s. 253–256.
  • SUROVČÁK, Martin. Mallkimi si çështje e frazeologjisë ballkanike. In Rexhep Ismajli (ed.) Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës, 2012. s. 585–594, 10 s. ISBN 978-9951-615-03-7.
  • SUROVČÁK, Martin. Frazeologjizmat e gjuhës shqipe që lidhen me të folurit. In Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, 2012.
  • SUROVČÁK, Martin. J. U. Jarník (1848–1923): themeluesi i albanologjisë çeke. In Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, 2013.
  • SUROVČÁK, Martin. Vlna osmanského nostalgismu v současné Prištině. In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 123-133, ISBN 978-80-210- 6569-7.

  Články v ostatních periodicích

  • SUROVČÁK, Martin. Město utkané z černohorské ležérnosti a albánského temperamentu. Porta Balkanica, roč. 2/2010, č. 2, s. 74–77. ISSN 1804-2449.

  Překlady

  • SUROVČÁK, Martin. Lula Anagnostakisová: Vítězství. Porta Balkanica, roč. 4/2012, č. 1, s. 96–101. ISSN 1804-2449.
  • SUROVČÁK, Martin. Andreas Karkavitsas: Vyprávění lodní přídě. Porta Balkanica, roč. 2/2010, č. 2, s. 51–58. ISSN 1804-2449.
  • SUROVČÁK, Martin. Duše strýce Suly / Dhimitër Xhuvani. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, Praha, 2010, roč. 6/2010, s. 19–21. ISSN 1802-4734.
  • SUROVČÁK, Martin. Život na ostrově / Ben Blushi. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, Praha, 2010, roč. 6/2010, s. 34–37. ISSN 1802-4734.
  • SUROVČÁK, Martin. Basri Çapriqi a albánská poezie mýtů zbavená. Host, roč. 29/2013, č. 12, s. 120–122. ISSN 1211-9938.
  • SUROVČÁK, Martin. Basri Çapriqi: poezie. In Literární noviny. 2014. s. 21.

  Recenze a zprávy

  • SUROVČÁK, Martin. Milan Konečný: Česko-novořecký slovník. Neograeca Bohemica 16, 2016, s. 162–165.
  • ZEMAN, Pavel, Elena KREJČOVÁ, Veronika NENIČKOVÁ, Eliška PAPCUNOVÁ, Michal PRZYBYLSKI, Martin SUROVČÁK a Pavel KREJČÍ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (zpráva z konference). Porta Balkanica, roč. 5/2013, č. 1, s. 35–37. ISSN 1804-2449.
  Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > Mgr. Martin Surovčák