PhDr. Jan Souček, CSc.

PhDr. Jan Souček, CSc.

Funkce
 • tajemník (administrativní tajemník) - Ústav řeckých a latinských studií
Konzultační hodiny
 • viz webové stránky ÚŘLS
Členství
 • Oborová rada Didaktika dějepisu (D; 7105V068; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 314

Specializace

antické dějiny

Odborné zájmy: Studium dějin antického starověku, zejména archaického a klasického období řeckých dějin. Konkrétní témata zahrnují historický kontext rozvoje řecké kultury, athénskou demokracii, řeckou historiografii, zákonodárství archaické doby, dějiny politického myšlení, hippokratovské lékařství.

Vzdělání
1978 –1983    studium oborů latina a řečtina na FF UK v Praze, ukončeno obhajobou diplomové práce  Úloha cizinců v athénské kultuře v 5. století př.n.l.  (obor řečtina)
1985                titul PhDr., FF UK Praha
1994                titul CSc., FF UK Praha, v oboru obecné dějiny se specializací na dějiny starověku na základě obhajoby práce Umělci a myslitelé v řeckém světě. Řecká kulturní centra v archaické době a v 5. století př. Kr.

Zaměstnání a profesionální praxe
1983 – 1991 odborný pracovník v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (od r. 1990 Ústav pro klasická studia)

1992 –           odborný asistent v Ústavu řeckých a latinských studií FF UK

Studium v zahraničí, zahraniční stipendia a stáže
6-7/1990 Švýcarsko, Ženeva, Fondation Hardt, studijní pobyt
8/1992 SRN, Institut für Alte Geschichte, Universität München, studijní pobyt
10/1996-8/1998 Egypt, Káhira, Universita Ain Šams, výuka Čj
9/2004-10/2004 Německo, Lipsko, Mnichov, studijní pobyt
11/2006 Německo, Mnichov, studijní pobyt
9/2007 Německo, Mnichov, studijní pobyt
9/2008 Německo, Mnichov, studijní pobyt
9/2009 Německo, Mnichov, studijní pobyt
11/2010 Německo, Mnichov, studijní pobyt
9/2011 Německo, Mnichov, studijní pobyt

Granty a projekty
a) vědecké

1998 – 2000     podíl na řešení grantu GA ČR č. 401/98/1589 Slovník pojmů a jmen k českému překladu Platónových dialogů
2003 – 2006     podíl na řešení grantu GA ČR č. 401/03/0863 Dějiny politického myšlení
2006 – 2010     podíl na řešení výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
hlavní řešitel rozvojového projektu FRVŠ 448/2008/F5/a Inovace studijního předmětu Úvod do studia řečtiny
2009 – 2012 (?) podíl na řešení grantu GA ČR 401/09/0767 Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku
grantový projekt GA ČR, č. GA15-03346S, Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století (řešitel prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity ) externí spolupráce

b) výukové
hlavní řešitel rozvojového projektu FRVŠ 448/2008/F5/a Inovace studijního předmětu Úvod do studia řečtiny

Konference a přednášky
2013
Symposion Historiam scribere (et legere) k životnímu jubileu prof. B. Mouchové 8. 11. 2013 – příspěvek Thúkýdidův obraz dávné minulosti lidstva

Publikace

a) Učební texty

Dějiny pravěku a starověku. Učebnice pro střední školy. Vyd. a nakl. Práce, Praha 1995, 4. vyd. 2002 184 s.


b) odborné články v recenzovaných periodikách

 • Die fremden Künstler und Denker in der athenischen Kultur des 5. Jhs. v.u.Z., in: LF 110, 1987, s. 1-10
 • Die athenische Polis und die Künstler und Denker nichtathenischer Herkunft, in: Index. Quaderni camerti di studi romanistici 20, 1992, s. 173-178
 • Kultur in Sikyon unter der Herrschaft der Tyrannen, in: AUC – Graecolatina Pragensia 15, 1997, s. 161-168
 • Künstler in Sparta in der archaischen Zeit, AUC – Graecolatina Pragensia 20, 2004 [2006], str. 209 – 218
 • Geografické chápání Evropy v nejstarší řecké tradici, in: ZJKF – Auriga 50, 2008, s. 27 – 36
 • Aristophanes und die athenische Demokratie, in: AUC – Graecolatina Pragensia 22, 2007 /2009/, str. 211 – 219.
 • Hérodotův geografický obraz Evropy, in: ZJKF – Auriga 51, 2009, str. 21 – 38.
 • Evropa a Asie v politickém kontextu 5. století př. Kr., in: ZJKF – Auriga 52, 2010, str. 34 – 43.
 • Pýtheás z Massalie a jeho spis O Ókeanu, in: ZJKF – Auriga 52, 2010, str. 82 – 91
 • Řekové a barbaři v Ísokratově díle, in: ZJKF – Auriga 53, 2011, str. 33 – 44
 • Griechen und Barbaren bei den griechischen Schriftstellern des 5. Jahrhunderts v. Chr., in: AUC – Graecolatina Pragensia, 24, 2012, str. 173 – 184
 • Thúkýdidův obraz dávné minulosti lidstva, in: ZJKF – Auriga 57/1, 2015, str. 7 – 16.

c) kapitoly v monografiích a konferenčních sbornících

 • Die griechische Gesetzgebung der archaischen Zeit, in: Sborník příspěvků z konference „Velké kodifikace“, sv. I, s. 177-191. UK Praha 1989.
 • Prostor lidského života, předmluva k: Isidor ze Sevilly, Etymologie XIII – XV. Praha, OIKOYMENH 2001, str. 21 – 28.
 • Svět války, předmluva k: Isidor ze Sevilly, Etymologie XVIII. Praha OIKOYMENH 2002, str. 9 – 33.
 • Alexandr Veliký – historická postava a filmový hrdina, in: J. Kepartová (vyd.), Antika? Zajděte do kina, přečtěte román…, Nakl. Lidové noviny, Praha 2006, str. 38 – 54 a 166 – 168.
 • Ozvuky každodenniího života římského světa v Isidorových Etymologiích, in: Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX – XX / Etymologie XIX – XX. Nakl. Oikumene, Praha 2009, str. 7 – 40.
 • Význam antického dědictví v dějinách evropské civilizace a v naší současnosti, in: J. Kohnová – B. Holubová (vyd.), Rozmanité podoby vzniku státnosti (XXII. letní škola historie), Vydavatelství Pedagogické fakulty UK, Praha 2011

 d) překlady

M.W. Weithmann, Balkán. 2000 let mezi Východem a Západem. Vyšehrad, Praha 1996 (spolu s R. Dostálovou).
J. Bleicken, Athénská demokracie, OIKOYMENH, Praha 2002. 792 str.

e) Odborné články v ostatních časopisech a sbornících

G.Flaubert, Salambo, in: ZJKF 30/31, 1988/89, s. 25 – 30

Sedmdesát pět let prof. Pavla Olivy, , in: ZJKF – Auriga 39, 1999, s. 72

Antický starověk na internetu: antika.avonet.cz, in: ZJKF – Auriga 49, 2007, s. 109 n. 

Počátky světadílu. Geografické chápání Evropy ve starém Řecku, in: Dějiny a současnost 9/2013, str. 37 – 40.

f) recenze a zprávy

 

 

rf. J. Seibert, Das Zeitalter der Diadochen, in: LF 107, 1984, s. 136 n.

rf. T.V. Blavatskaja, Iz istorii grečeskoj inteligencii ellinističeskogo vremeni, in: LF 108, 1985, s. 175 n.

rf. Bibliographie zur antiken Sklaverei, hrsg. v. J. Vogt u. H. Bellen, in: LF 109, 1986, s. 58 n.

rf. H. Patzer, Gesammelte Schriften, in: LF 109, 1986, s. 123

 

rf. A.I. Zajcev, Kulturnyj perevorot v Drevnej Grecii VIII – V vv. do n.e., in: LF 111, 1988, s. 48

rf. F. Brommer, Die Akropolis von Athen, in: LF 111, 1988, s. 181 n.

rf. Sparta, hrsg. V. K. Christ, in: Eirene 25, 1988, s. 114 – 116

rf. F.L. Vatai, Intellectuals in Politics in the Greek World, in: Eirene 25, 1988, s. 119 – 121

rf. Appiános, Krize římské republiky, in: ZJKF 30/31, 1988/89, s. 112 – 115

rf. Arctos. Studia in honorem I. Kajanto, in: Eirene 26, 1989, s. 160 n.

rf. A. Milios- Nikolaou, Die Beteiligung der Bürger an der öffentlichen Verwaltung Athens zur Zeit des Perikles, in: Eirene 26, 1989, s. 112 – 114

rf. H.-J. Gehrke, Jenseits von Athen und Sparta, in: Eirene 26, 1989, s. 110 n.

rf. T.C. Loening, The Reconciliation Agreement of 403/2 B.C. in Athens, in: LF 112, 1989, s. 121

rf. A. Chaniotis, Historie und Historiker in der griechischen Inschriften, in: LF 112, 1989, s. 121 n.

rf. H. Bengtson, Die hellenistische Weltkultur, in: LF 112, 1989, s. 122 – 124

rf. P. Oliva, Solon – Legende und Wirklichkeit, in: Eirene 27, 1990, s.137 n.

rf. W. Müller-Wiener, Griechisches Bauwesen in der Antike, in: Eirene 27, 1990, s. 176 n.

rf. G. Glotz, Ancient Greece at Work, in: Eirene 27, 1990, s. 142 n.

rf. J. Burian – P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, in: ZJKF 32, 1990, s. 127 – 129

rf. XVIII. Internationale Eirene-Konferenz, in: Eirene 27, 1990, s. 185-187

rf. Polis et civitas, Mezinárodní symposium GIREA, in: ZJKF 32, 1990, s. 109n.

rf. U. Ecker, Grabmal und Epigramm, in: LF 114, 1991, s. 292 n.

rf. C.A. Powell, Athens and Sparta, in: Eirene 28, 1992, s. 121 n.

rf. I.E. Stefanes, Dionysiakoi technitai, in: Eirene 28, 1992, s. 155

rf. J. Bouzek – I. Ondřejová, Periklovo Řecko a R. Hošek – V. Marek, Řím Marka Aurelia, in: ZJKF – Auriga 34/35, 1992/93, s. 97 n.

rf. A. Frolíková, Politická kultura klasického Řecka, in: ZJKF – Auriga 34/35, 1992/93, s. 98 n.

rf. R.A. Bauman, Political Trials in Ancient Greece, in: Eirene 29, 1993, s. 141 n.

rf. W. Nippel, Griechen, Barbaren und „Wilde“, in: Eirene 29, 1993, s. 163 n.

rf. R. Thomas, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, in: Eirene 29, 1993, s. 144 – 146

rf. C.W. Weber, Sklaverei im Altertum, in: Eirene 29, 1993, s. 160

rf. R.K. Sinclair, Democracy and Participation in Athens, in: Eirene 29, 1993, s. 143 n.

 

rf. S. Nicosia, Il segno e la memoria, in: Eirene 30, 1994, s. 195 n.

 

rf. Ch. Sourvinou-Inwood, „Reading“ Greek Death, in Eirene: 32, 1996, s. 144n.

rf. Ch. Schubert, Die Macht des Volkes und die Ohnmacht des Denkens. Studien zum Verhältnis von Mentalität und Wissenschaft im 5. Jahrhundert v.Chr., in: LF 119, 1996, s. 232 n.

rf. Ch. Habicht, Athen in hellenistischer Zeit, in LF 119, 1996, s. 234 n.

rf. C.Schulte, Die Grammateis von Ephesos. Schreiberamt und Sozialstruktur in einer Provinzhauptstadt des römischen Kaiserreiches, in: LF 119, 1996, s. 240 n.

rf. P. Léveque, Zrození Řecka, in: ZJKF – Auriga 38/39, 1996/97, s. 105 n.

 

rf. Pavel Oliva – bibliografie. Sest. I. Lisový, in: ZJKF – Auriga 39, 1999, s. 171

rf. M. Grant, Klasické Řecko, in: ZJKF – Auriga 42, 2000, s. 133 – 136

rf. P. Hradečný – R. Dostálová – V. Hrochová – P. Oliva – V. Vavřínek, Dějiny Řecka, in: ZJKF – Auriga 42, 2000, s. 136 – 138

 

rf. R.G. Mulgan, Aristotelova politická teorie, in: ZJKF – Auriga 43, 2001, s. 127 n.

rf. Gerhard Dobesch, Bibliographia. Sest. Igor Lisový a Kurt Tomaschitz, in: ZJKF -Auriga, 43, 2001, s. 159 n.

 

rf. T. Späth – B. Wagner-Hasel (Hrsg.), Frauenwelten in der Antike. Geschlechterordnung und weibliche Lebenspraxis, in: AUC – Graecolatina Pragensia 19, 2002, s. 146 – 148

rf. P. Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, in: ZJKF – Auriga 44, 2002, s. 123 – 125

rf. Z. Volný (ed.), Toulky minulostí světa 2. Zlatá éra dějin: starověké Řecko, in: ZJKF – Auriga 44, 2002, s. 119 – 122

rf. M. Beranová – J. Řešátko, Jak se jedlo ve starověku. Římská kuchařka., in: ZJKF – Auriga 44, 2002, s. 133 n.

 

rf. P. Oliva, Svět helénismu, in: ZJKF – Auriga 45, 2003, s. 129 n.

 

rf. R. Hošek, Náboženství antického Řecka, in: Teologie & Společnost 2, 2004, 4, s. 45 n.

rf. P.J.Rhodes – R. Osborne (eds.) Greek Historical Inscriptions 404323 BC, in: LF 127, 2004, s. 436 – 438

rf. Démosthenés, Řeči na sněmu (přel. P. Oliva), in: ZJKF – Auriga 46, 2004, s. 82 n.

rf. A.-M. Buttinová, Řecko. 776 – 338 př. n.l., in: ZJKF – Auriga 46, 2004, s. 113 – 115

rf. H.-J. Gehrke, Alexander Veliký, in: ZJKF – Auriga 46, 2004, s. 118 n.

 

rf. U. Sinn, Olympia. Kult, sport a slavnost v antice, in: ZJKF – Auriga 47, 2005, s. 119 n.

 

rf. M. Stahl, Gesellschaft und Staat bei den Griechen, I: Archaische Zeit, II: Klassische Zeit, in: AUC – Graecolatina Pragensia 21, 2006, s. 248 – 253

 

 

rf. M. Menghi, Encyklopedie starověkého Řecka, in: ZJKF – Auriga 50, 2008, s. 144 – 146

rf. T. Holland, Perský oheň. První světová velmoc a boj o západ, , in: ZJKF – Auriga 50, 2008, s. 146 – 148

 

rf. P. Cartledge, Alexandr Veliký. Historik lovcem nové minulosti, in: ZJKF – Auriga 51, 2009, str. 139 – 141

rf. V. Marek – P. Oliva – P. Charvát, Encyklopedie dějin starověku, in: ZJKF – Auriga 51, 2009, str. 152 – 155.

 

rf. R. Osborne (vyd.)., Dějiny klasického Řecka, in: ZJKF – Auriga 53, 2011, str. 187 – 190

 

rf. M. Mašek, Encyklopedie řecko-baktrijských panovníků z pohledu jejich mincí, in: ZJKF – Auriga 54, 2012, str. 175 – 177

rf. Dějiny antického starověku. Uspoř. I. Lisový, in: ZJKF – Auriga 55/1, 2013, str. 120 – 123.

rf. P. Cartledge, Sparta. Heroická historie, in: ZJKF – Auriga 56/1, 2014, str. 112 – 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Ústav > Vyučující a konzultace > PhDr. Jan Souček, CSc.