9. únor – Světový den řeckého jazyka

9. únor – Světový den řeckého jazyka

 

Rozhodnutím řecké vlády se 9. únor stává Světovým dnem řeckého jazyka. Tento den připadá na výročí úmrtí Dionysia Solomose (8. dubna 1798  –  9. února 1857), zakladatele novořecké poezie a autora textu řecké hymny. Při této příležitosti budou řecké vzdělávací instituce a organizace početné řecké diaspory pořádat akce, které budou připomínat historii, vývoj a význam tohoto specifického indoevropského jazyka pro vědu a kulturu na celém světě.

Řečtina představuje, vedle aramejštiny a čínštiny, jazyk s nejdelší zachovanou literární tradicí. Jazyk, v němž byly složeny první evropské eposy, zejména Homérova Ílias a Odysseia, ale i další literární díla s celosvětovým dosahem.

Tento den připomene také Ústav řeckých a latinských studií, který na následující týdny chystá řadu přednášek a dalších akcí věnovaných právě řeckému jazyku. První z nich, přednáška

Penelope Kolovou

(Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn)
na téma

From Orality to Writing and back, or somewhere in the middle.
Verbal Installations regarding Penelope’s Myth 
in Barbara Köhler’s Niemands Frau and Phoebe Giannisi’s Homerica

 

se koná 22. února 2018 od 18:00 v místnosti č. 147, Celetná 20, v rámci přednáškové řady Jednoty klasických filologů.
Všichni zájemci o novořecký jazyk a literaturu a o moderní recepci antických mýtů jsou srdečně zváni!

Úvod > Acta diurna - aktuality > 9. únor – Světový den řeckého jazyka