Státní závěrečné zkoušky – letní termín

Státní závěrečné zkoušky  se budou na ÚŘLS konat v termínu 19.6. – 23.6.2017.
Závěrečné práce k obhajobě je třeba odevzdat nejpozději do 19.5.2017 prostřednictvím SIS i v tištěné podobě.

Úvod > Acta diurna - aktuality > Státní závěrečné zkoušky – letní termín