Státní závěrečné zkoušky – podzimní termín

Státní závěrečné zkoušky  se budou na ÚŘLS konat v termínu 5.9. – 12.9.2017.
Závěrečné práce k obhajobě je třeba odevzdat nejpozději do 5.8.2017 prostřednictvím SIS i v tištěné podobě.

Úvod > Acta diurna - aktuality > Státní závěrečné zkoušky – podzimní termín