Státní závěrečné zkoušky – červen 2018

SZK bakalářské, magisterské a obhajoby závěrečných prací se budou na ÚŘLS konat v termínu 11.6. – 15.6.2018.
Termín pro odevzdání závěrečných prací je do 11.5.2018 (nahrání do SIS i odevzdání tištěné podoby pracovního výtisku prostřednictvím podatelny FF).

Úvod > Acta diurna - aktuality > Státní závěrečné zkoušky – červen 2018