Deníky Jarmila Burghausera ve starořečtině

Česká televize přinesla reportáž o překladu deníků Jarmila Burghausera, které byly psány starořecky. Na překladu pracovala Bc. Kristína Sekáčová (studentka navazujícího magisterského studia latiny a starořečtiny na ÚŘLS).

REPORTÁŽ ČT

Informace o projektu FF UK: Skauting za 2. světové války: Jarmil Burghauser a jeho deníky ve starořečtině

Vyšel rovněž článek:
Bubelová, Alena – Zabilanská, Petra. 2017. ´Český skauting za druhé světové války: Podle deníků Jarmila Burghausera´. In: Moderní dějiny, Praha, 26 s. (červen–září)

Úvod > Acta diurna - aktuality > Deníky Jarmila Burghausera ve starořečtině