Informace pro uchazeče

Ústav řeckých a latinských studií nabízí studium latiny, starořečtiny, novořečtiny, učitelství latinského jazyka a literatury, latinské medievistiky a dějin antické civilizace, které se realizuje ve strukturované podobě jako tříleté bakalářské studium, dvouleté magisterské studium a případně tří- až pětileté doktorské studium (podle zvolené formy).

Studium uvedených oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia zahrnuje v prvé řadě studium jazyka a literatury (včetně teoretických aspektů), ale kromě toho nabízí studentům i seznámení se s dalšími disciplínami, např. s historií, reáliemi, antickou filozofií a náboženstvím, epigrafikou, numismatikou, antickým uměním atd. Díky systému povinně volitelných a volitelných předmětů má student možnost studovat i předměty, které rozšiřují jeho znalosti např. v rámci studia starořečtiny může navštěvovat kurzy novořečtiny.

Ve studiu oboru Dějin antické civilizace se klade větší důraz na historickou a literární stránku studia a menší důraz na jazykovou kompetenci.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO – 2017

Ústav řeckých a latinských studií FF UK zve všechny zájemce o studium latiny, řečtiny (staré i nové) a antických dějin na “přijímačky nanečisto”, tedy setkání, kde podrobně probereme, jak vypadají přijímací zkoušky.
Setkání se koná ve středu 25. ledna v Celetné 20 v Praze 1 na Starém Městě, v místnosti č. 147, a to:

Novořecká filologie – od 15.00
Řecká antická filologie – od 15.45
Dějiny antické civilizace – od 16.30
Latinský jazyk a literatura – od 17.15.

Zkoušky nejsou zpoplatněny.

Těšíme se na setkání!


Bakalářské studium (dvouoborové)

Řecká antická filologie

Latinský jazyk a literatura

Dějiny antické civilizace

Novořecká filologie

Každý uchazeč si může vybrat pro sebe žádoucí kombinaci.

ÚŘLS nabízí kombinace latiny a starořečtiny, respektive starořečtiny a novořečtiny, nebo dějin antické civilizace s latinou či starořečtinou; velmi vhodné jsou dále kombinace s obory Klasická archeologie, Filozofie, Religionistika, Historie a s moderními jazyky (včetně češtiny). Je ale možno si vybrat ze všech oborů, které se na FF UK vyučují, pokud jsou koncipovány jako dvouoborové.

Navazující magisterské studium (dvouoborové)

Řecká antická filologie

Latinský jazyk a literatura

Dějiny antické civilizace

Latinská medievistika

Novořecká filologie

Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ

Navazující magisterské studium (jednooborové)

Latinská medievistika

Úvod > Přijímací řízení > Informace pro uchazeče