Pozvánka na sérii přednášek – Úvod do medievistických disciplín – středa 15.50.-17.20

Série přednášek, které uvedou do disciplín přímo souvisejících s dějinami středověké latiny a středověké latinské literatury, stejně jako do širšího kontextu medievistiky a částečně též neolatinistiky.
Cílem každé přednášky je seznámit studenty s danou disciplínou či tématem, ukázat, jaké otázky si klade, jaké problémy řeší a proč je zajímavá.
Jednotliví vyučující představí konkrétní případovou studii, specifický problém či metodu.
Rozpis přednášek, téma a přednášející najdete v příloze.

Disciplíny-2017

 

 

Úvod > Acta diurna - aktuality > Pozvánka na sérii přednášek – Úvod do medievistických disciplín – středa 15.50.-17.20