Pozvánka na přednášku v rámci předmětu Úvod do medievistických disciplín 21.2.2018

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.,
Oddělení biblických studií, vedoucí Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR

 Počátky latinsky psané raně křesťanské hagiografie
21.2.2018 12.30 hod. v C147, Praha 1, Celetná 20

Úvod > Acta diurna - aktuality > Pozvánka na přednášku v rámci předmětu Úvod do medievistických disciplín 21.2.2018