Edice Bilingua

Jednota klasických filologů s velkou radostí a hrdostí oznamuje zrod nové edice Bilingua, která bude přinášet bilingvně vysázené překlady řeckých a latinských děl s podrobnými komentáři a úvodními studiemi. Více informací najdete v přiloženém letáku.
První svazek edice přináší Alkmánovo „Partheneion z Louvru”, jehož překlad, komentář a úvodní studii připravil Robert Roreitner.
Pravidla distribuce knih naší nové edice budeme teprve nastavovat. V tuto chvíli je tedy nejjednodušší, máte-li o zakoupení výtisku zájem, napsat email na adresu hospodářky JKF Martiny Vaníkové: martina.vanikova@gmail.com, která se s Vámi dohodne na doručení. Cena jednoho výtisku je 160,- Kč.

edice Bilingua

 

Úvod > Acta diurna - aktuality > Edice Bilingua